Produkter

Hos Bayer arbejder vi hele tiden med at udvikle nye midler, som beskytter planter mod sygdomme, skadedyr og ukrudt.

Find mere information om produkternes anvendelse, etiketter og sikkerhedsdatablade nedenfor.

Filtrer produkter

Nulstil
Redigo Pro

Bejdsemidler


Redigo Pro er et bejdsemiddel til vintersæd. Redigo Pro bekæmper de vigtigste frøbårne svampesygdomme, der kan skade vintersæden.

Flipper

Insektmidler


FLiPPER er et biologisk insektmiddel. FLiPPER skal altid blandes med Dynex for at opnå den mest optimale effekt. 

Movento SC 100

Insektmidler


Movento SC 100 er et effektivt middel mod sugende og skjulte lus, myg og lopper, som normalt er meget vanskelige at bekæmpe. Movento anvendes blandt andet som insektmiddel til væksthusgrøntsager og kernefrugt.

Aliette

Svampemidler


Aliette er et systemisk svampebekæmpelsesmiddel til blandt andet agurk, squash og jordbær. Midlet bruges primært forebyggende. Aliette optages i blade og rødder og transporteres opad såvel som nedad i planten.

Folicur Xpert EC 240

Svampemidler


Folicur Xpert EC 240 er et bredtvirkende svampemiddel til bekæmpelse af sygdomme i hvede, rug, havre, byg, triticale med og uden udlæg samt raps og frøgræs.

Input

Svampemidler


Input er et svampemiddel til professionel brug. Kombinationen af aktivstoffer gør Input til en robust løsning mod meldug, knækkefodsyge, septoria, rustsvampe, hvedebladplet. Aktivstofferne i Input har lav til moderat risiko for resistensudvikling.

Previcur Energy

Svampemidler


Previcur Energy beskytter effektivt rødder og overjordiske plantedele mod salatskimmel og (Phytium) faldesyge/damping-off. Svampemidlet har direkte effekt ved at modvirke mycelievækst/indtrængning samt sporeproduktion og -spiring. Indirekte har midlet effekt ved at stimulere plantens naturlige forsvarsmekanismer og fremme væksten.

Proline EC 250

Svampemidler


Proline EC 250 bekæmper en lang række svampesygdomme i korn. Proline EC 250 optages hurtigt i planten og fordeles ensartet i bladene med saftstrømmen. Produktet virker såvel forebyggende som helbredende.

Proline Xpert EC 240

Svampemidler


Proline Xpert EC 240 er et bredtvirkende svampemiddel til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, byg, havre, rug samt triticale med og uden udlæg.

Propulse

Svampemidler


Propulse er et bredtvirkende svampemiddel til bekæmpelse af sygdomme i korn, korn med udlæg, raps, majs, kartofler og frøgræs.

Prosaro

Svampemidler


Prosaro er en god investering i målrettet bekæmpelse af svampe i korn og raps. Vi har kombineret vores bedste aktivstoffer i ét produkt. Midlet er formuleret optimalt for at sikre god vedhæftning og fordeling på bladene samt for at trænge hurtigt ind i planten.

Serenade ASO

Svampemidler


Serenade ASO er et biologisk middel med effekt overfor svampe- og bakteriesygdomme i special- og landbrugsafgrøder. Serenade ASO er det logiske valg af svampemiddel for kvalitet, fleksibilitet og produktivitet.

Teldor

Svampemidler


Teldor WG 50 er et effektivt middel mod gråskimmel og gul monilia i jordbær og kirsebær.

Atlantis OD

Ukrudtsmidler


Atlantis OD er et stærkt middel mod græsukrudt og kan anvendes efterår eller forår i vinterhvede, rug og triticale.

Betanal

Ukrudtsmidler


Betanal er et effektivt kontaktmiddel til ukrudtsbekæmpelse om foråret i foderroer, sukkerroer, jordbær og rødbeder.

Cossack OD

Ukrudtsmidler


Cossack OD er din sikre og robuste partner til bekæmpelse af græsukrudt i hvede, rug og triticale. Brug Cossack OD om foråret så snart ukrudtet er i aktiv vækst. Så får du den sikreste bekæmpelse af græsukrudt.

DFF

Ukrudtsmidler


DFF er fundamentet for al bekæmpelse af ukrudt i korn om efteråret. DFF har sikker effekt på stedmoder, ærenpris og tvetand.

Fenix

Ukrudtsmidler


Fenix anvendes til effektivt at bekæmpe af ukrudt i kartofler, gulerødder, sætteløg og markærter. Fenix bruges både før og efter fremspiring - med- og uden bælg og tørrede ærter.

Hussar OD

Ukrudtsmidler


Hussar OD er et bredspektret ukrudtsmiddel til bekæmpelse af en lang række bredbladede arter samt de vigtigste græsser. Doseringen bestemmer, hvor effektiv du vil være.

Hussar Plus OD

Ukrudtsmidler


Hussar Plus OD flytter grænserne for anvendelse og effekt. Hussar Plus OD er mere sikkert under vanskelige forhold end andre ukrudtsmidler. Derfor kan du sikkert anvende Hussar Plus OD til tidlig behandling, hvor der ofte er vanskelige effektforhold.

MaisTer

Ukrudtsmidler


MaisTer er det mest alsidige ukrudtsmiddel på markedet til majsmarker. MaisTer bekæmper flest forskellige ukrudtsarter. Midlet er effektiv mod arter af to-kimbladet ukrudt og får bugt med det meste rodukrudt.

Mateno Duo

Ukrudtsmidler


Mateno Duo et ukrudtsmiddel til anvendelse i efteråret i vinterhvede, rug, triticale og vinterbyg. Mateno Duo er ukrudtsmidlet for dig, der vil have fleksibilitet og bred effekt.

Mero

Ukrudtsmidler


Mero er en effektiv penetreringsolie til ukrudtsbekæmpelse. Mero sikrer optimal effekt under alle forhold, hvor olietilsætning anbefales.

Nortron

Ukrudtsmidler


Nortron SC er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i bederoer. Nortron SC giver forøget effekt på især burresnerre, fuglegræs og pileurter.

Othello

Ukrudtsmidler


Othello er en stærk løsning mod ukrudt i vintersæd. Othello bekæmper rapgræs og rajgræs og er god til humusjorde eller til pløjefri dyrkning. Othello kan bruges i marker med hvede, rug eller triticale.

Primera Super

Ukrudtsmidler


Med Primera Super undgår du at bruge sommeren på at håndluge markerne for flyvehavre. Sprøjt i stedet marken med Primera Super, så får du en effektiv bekæmpelse af flyvehave.

Roundup Flex XXL

Ukrudtsmidler


Roundup Flex XXL er et ukrudtsmiddel, der kun må anvendes til ukrudtsbekæmpelse før såning, herunder nedvisning af efterafgrøder og efter såning før fremspiring, jf. brugsanvisningen.

Roundup Powermax XXL

Ukrudtsmidler


Roundup Powermax XXL er et systemisk ukrudtsmiddel, der kun må anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning, samt stødbehandling af fældede træer og buske, jf. brugsanvisningen.

Roundup XXL

Ukrudtsmidler


Roundup XL er et ukrudtsmiddel, der kun må anvendes til ukrudtsbekæmpelse før såning, herunder nedvisning af efterafgrøder og efter såning før fremspiring, jf. brugsanvisningen.

Cerone

Vækstregulering


Cerone er et middel til regulering af vækst i byg, hvede, rug og triticale. Midlet kan anvendes frem til vækststadie 49.