DK Exsteel
DK Exsteel er en hurtigt voksende sort, der klarer sig godt på udfordrende lokaliteter. Sorten har en god sygdomsprofil mod phoma og lys bladplet. Skulpeopspringsresistens minimerer dryssespild og giver øget fleksibilitet til høst.
Dekalb sæk med DK Exsteel
Agronomi
Efterårsvækst
Hurtig
Vinterfasthed
Rigtig god
Tidlighed ved blomstring
Medium-sen
Tidlighed ved høst
Medium-tidlig
Plantehøjde
Høj
Lejesæd
Lav
Olieindhold
Højt
Skulpeopspringsresistens
Ja
Resistens mod lys bladplet
Rigtig god
Phomaresistens
Særdeles god
Nøgleegenskab
Ikon med hurtig voksende rapsplante

Hurtig efterårsvækst

Sorterne har en kraftig vækst igennem efteråret og er dermed velegnede til både normal og sen såning samt såning under vanskelige forhold.

Ikon med kuffert med et hvidt plus på midten

Resistens mod lys bladplet

Den polygene (kvantitative) resistens giver lav modtagelighed for lys bladplet.

Ikon med en rapsplante og et termometer

Vinterfasthed

Sorterne testes i lande, der har hårdere vintre end i Danmark for at være sikker på, at sorterne kan klare en hård dansk vinter.

Ikon med et blåt skjold, hvor der står Rlm7 indeni

Dobbelt phomaresistens

Kombinationen af den specifikke (kvalitative) RLM7 resistens og den polygene (kvantitative) resistens giver en enestående beskyttelse mod rodhalsråd.

Ikon med en rapsskulpe, der drysser frø ud af

Skulpeopspringsresistens

Genetisk resistens der holder skulperne sammen, så dryssespild og udbyttetab undgås op til og ved høst. Skulpeopspringsresistens giver øget fleksibilitet i høst og færre spildplanter i det efterfølgende sædskifte.

Ikon med dråbe med et plus i øverste højre hjørne

Højt olieindhold

Sorter med særlig højt olieindhold.

 

Modtagelighed mod kransskimmel

skala der viser DK Exsteel modtagelighed mod kransskimmel

Tekniske anbefalinger

  • Plantebestand: Alm. rækkesåning: 30-40 pl./m2 – Gruppesåning (50 cm rk.): 20-30 pl./m2
  • Velegnet til normal og sen såning
  • Ved kraftig efterårsvækst anbefales vækstregulering i 5-6 bl. stadiet
  • Sortens hurtige vækst i fremspiringsfasen kompenserer for angreb af rapsjordlopper og snegleangreb

 

Dekalb Growth Assist logo
DEKALB Growth Assist

DEKALB Growth Assist er et værktøj, der via vores sortsdata og lokal vejrdata simulerer, hvordan rapsen forventes at vokse i efteråret, og hvor den er på vej hen. Brug vækstkurven til at se om rapsen er på sporet, og om der er behov for at justere undervejs.

Dekalb onepager
DEKALB rapssorter

På DEKALBs produktblad finder du en oversigt over de forskellige rapssorter samt dyrkningstips og anbefaling til såtidspunkter.

Christian, Klaus og Jens-Richardt står i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt en af vores dygtige konsulenter i marken.