Rovbiller

Staphylinidae

Man regner med at der er ca 800 forskellige arter af rovbiller. De har alle korte fortykkede dækvinger der som regel også dækker en del af bagkroppen, som gennemgående kendetegn. Rovbiller er hurtige dyr, og både larver og unge dyr (imago) er udprægede rovdyr. Alle udviklingsstadier hos bladlus og andre insektarter som mider og snegle kan indgå i deres føde. En almindelig og nyttig art er "Aleochara bilineata" hvis larver lever som parasit inde i puppen hos grønsagsflue.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.