Runkelroebille

Atomaria linearis

Runkelroebillen er en lille aflang brun bille på ca. 1,5 mm længde.

Larven er hvidlig, ca. 3 mm lang med ben og et mørkt hoved. Larven bemærkes sjældent. Runkelroebillen overvintrer normalt nede i 20-60 cm dybde i bederoemarken.

Om foråret kommer den op til overfladen og vandrer herefter over i de nye bederoemarker. Billen gnaver runde huller i kimstænglen, hvorved planten svækkes eller dør.

Under fugtige forhold gnaver billen tillige af de unge bederoeblade.

Angreb af runkelroebillen er alvorligst i bederoernes tidlige udviklingstrin og indtil 6-bladstadiet.