Hussar OD produktlabel

Hussar OD - bredspektret ukrudtsbekæmpelse til alle kornarter

Hussar OD er et bredspektret ukrudtsmiddel til korn. Brug Hussar OD i alle kornarter undtagen havre. Midlet er specielt effektiv mod græsukrudt. Doseringen bestemmer, hvor effektiv du vil være.

Hussar er utrolig bredspektret med effekt på de vigtigste ukrudtsarter som vindaks, rajgræs, burresnerre, kamille og mange flere. Jo højere dosis du anvender, jo bredere effekt. I mange tilfælde kan du tilpasse doseringen af Hussar til pæcist at matche dit behov. 

Hussar OD kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg og triticale om foråret samt i vårbyg og vårhvede. Hussar OD er et meget bredspektret ukrudtsmiddel til bekæmpelse af en lang række bredbladede arter samt de vigtigste græsser.

Hussar OD - Afgrøder og dosering

  • Hussar OD udsprøjtes i doseringer fra 18 - 100 ml afhængig af ukrudtsart, afgrøde, blandingspartner og sprøjtetidspunkt.
  • Anvendt under gode sprøjteforhold kan for-ventes over 85 % effekt ved anvendelse efter nedenstående doserings- og anvendelsesskema.
  • Ønskes en højere effekt, øges doseringen eller der tilsættes en relevant blandingspartner.
  • I vinterbyg må der maksimalt anvendes 25 ml af hensyn til afgrødeselektivitet.

Ukrudtsarter Vinterhvede, rug, triticale, og vinterbyg (vinterbyg maks. 25 ml)
Vårbyg og vårhvede
  Småt ukrudt
Stort ukrudt

Agerkål

25 ml Hussar OD
38 ml Hussar OD
25 ml Hussar OD
Agersennep
25 ml Hussar OD   38 ml Hussar OD 25 ml Hussar OD  
Fuglegræs
25 ml Hussar OD   38 ml Hussar OD
25 ml Hussar OD
Hanekro
25 ml Hussar OD   38 ml Hussar OD
25 ml Hussar OD
Hyrdetaske
25 ml Hussar OD   38 ml Hussar OD
25 ml Hussar OD
Pengeurt
25 ml Hussar OD   38 ml Hussar OD
25 ml Hussar OD
Lugtløst kamille
25 ml Hussar OD   50 ml Hussar OD
25 ml Hussar OD
Spildraps
25 ml Hussar OD   50 ml Hussar OD 25 ml Hussar OD
Pileurt bleg/fersken
38 ml Hussar OD
63 ml Hussar OD
18 ml Hussar OD
+ Buctril EC 225
+ Starane
Kornvalmue
38 ml Hussar OD
63 ml Hussar OD
18 ml Hussar OD
+ Buctril EC 225
+ Starane 
Burresnerre1)
50 ml Hussar OD
75 ml Hussar OD
18 ml Hussar OD
+ Buctril EC 225
+ Starane 
Melde
50 ml Hussar OD   75 ml Hussar OD
18 ml Hussar OD
+ Buctril EC 225
+ Starane 
Pileurt snerle
50 ml Hussar OD   100 ml Hussar OD
18 ml Hussar OD
+ Buctril EC 225
+ Starane 
Pileurt vej
50 ml Hussar OD   100 ml Hussar OD
18 ml Hussar OD
+ Buctril EC 225
+ Starane 
Rød tvetand
75 - 100 ml Hussar OD
100 ml Hussar OD
35 ml Hussar OD4)
Enårig rapgræs2)
75 - 100 ml Hussar OD   100 ml Hussar OD   35 ml Hussar OD4) 
Rajgræs3)
75 - 100 ml Hussar OD   100 ml Hussar OD   35 ml Hussar OD4) 
Vindaks3)
75 - 100 ml Hussar OD   100 ml Hussar OD   35 ml Hussar OD4) 
+ ærenpris, stedmoder
 + DFF
 -
+ DFF

NB: Husk tilsætning af additiv. Når Hussar OD udsprøjtes alenetil-sættes 0,5 ltr Renol eller anden superolie for højest mulige effekt. Ud-sprøjtes Hussar OD i blanding med mangansulfat eller et middel, der ikke kan udsprøjtes i blanding med olie anvendes sprede-/ klæbemiddel, f.eks Swedane Contact. For at opnå bred effekt på almindeligt forekommende ukrudtsarter anbefales det, at der blandes med et egnet godkendt middel. Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere.

1) Ved anvendelse af lavere Hussar OD doseringer sikres burre- snerre effekten ved tilsætning af en egnet blandingspartner.
2) Effekten på enårig rapgræs kan forventes mellem 50 og 85 %
Bedst effekt på småt ukrudt.
3) Dosering til rajgræs og vindaks tilpasses efter nedenstående græsskema.
4) Der kan forventes en kraftig hæmning af rajgræs og vindaks ved anvendelse af 35 ml Hussar OD i vårsæd.

 

Blandinger

Hussar OD kan blandes med relevante ukrudts- og svampemidler samt med manganchelat og sulfat. Ved blanding med mangansulfat bør der maksimalt anvendes 2 kg/100 ltr vand, og der må IKKE blandes med Mero, Renol eller andre olier. Normalt blandes højest 2 midler.

Efterfølgende afgrøde

Da Hussar OD hurtigt nedbrydes i jorden, kan der året efter anvendelse dyrkes alle normale markafgrøder. Efter en tør sommer anbefales pløjning forud for vinterraps, medens en grundig harvning er tilstrækkeligt under normale forhold.

 

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG