Hussar OD - bredspektret ukrudtsbekæmpelse mod bredebladede ukrudtsarter

Hussar OD er et bredspektret ukrudtsmiddel til bekæmpelse af en lang række bredbladede arter samt de vigtigste græsser. Doseringen bestemmer, hvor effektiv du vil være.

Hussar OD har en effektiv virkning mod ukrudt og kan anvendes i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg og triticale om foråret samt i vårbyg og vårhvede.

 

Aktivstoffer

Hussar OD indeholder et aktivstof: iodosulfuron.


Godkendte afgrøder

  • Vinterrug
  • Vinterhvede
  • Vinterbyg
  • Triticale
  • Vårbyg
  • Vårhvede


Anvendelse af Hussar OD

  •  Hussar OD udsprøjtes om foråret, når væksten er startet og evt. forårsfremspiring er sket.
  • Hussar OD kan anvendes frem til og med st 32. (2. knæ mærkbart)
  • Hussar OD udsprøjtes i doseringer fra 18 - 100 ml afhængig af ukrudtsart, afgrøde, blandingspartner og sprøjtetidspunkt.
  • I vinterbyg må der maksimalt anvendes 25 ml af hensyn til afgrødeselektivitet.
Ukrudtsarter Vinterhvede, rug, triticale, og vinterbyg (vinterbyg maks. 25 ml)
Vårbyg og vårhvede
  Småt ukrudt
Stort ukrudt

Agerkål

25 ml Hussar OD
38 ml Hussar OD

25 ml Hussar OD

Agersennep
25 ml Hussar OD
38 ml Hussar OD 25 ml Hussar OD

Fuglegræs
25 ml Hussar OD
38 ml Hussar OD
25 ml Hussar OD

Hanekro
25 ml Hussar OD
38 ml Hussar OD
25 ml Hussar OD

Hyrdetaske
25 ml Hussar OD
38 ml Hussar OD
25 ml Hussar OD

Pengeurt
25 ml Hussar OD
38 ml Hussar OD
25 ml Hussar OD

Lugtløst kamille
25 ml Hussar OD
50 ml Hussar OD
25 ml Hussar OD

Spildraps
25 ml Hussar OD
50 ml Hussar OD 25 ml Hussar OD

Pileurt bleg/fersken
38 ml Hussar OD
63 ml Hussar OD
18 ml Hussar OD
+ Buctril EC 225
+ Starane

Kornvalmue
38 ml Hussar OD
63 ml Hussar OD
18 ml Hussar OD
+ Buctril EC 225
+ Starane

Burresnerre1)
50 ml Hussar OD
75 ml Hussar OD
18 ml Hussar OD
+ Buctril EC 225
+ Starane

Melde
50 ml Hussar OD
75 ml Hussar OD
18 ml Hussar OD
+ Buctril EC 225
+ Starane

Pileurt snerle
50 ml Hussar OD   100 ml Hussar OD
18 ml Hussar OD
+ Buctril EC 225
+ Starane

Pileurt vej
50 ml Hussar OD   100 ml Hussar OD
18 ml Hussar OD
+ Buctril EC 225
+ Starane
Rød tvetand
75 - 100 ml Hussar OD
100 ml Hussar OD
35 ml Hussar OD4)

Enårig rapgræs2)
75 - 100 ml Hussar OD
100 ml Hussar OD
35 ml Hussar OD4)
 
Rajgræs3)
75 - 100 ml Hussar OD
100 ml Hussar OD
35 ml Hussar OD4)

Vindaks3)
75 - 100 ml Hussar OD
100 ml Hussar OD
35 ml Hussar OD4)
 
+ ærenpris, stedmoder
 + DFF
 -
+ DFF

NB: Husk tilsætning af additiv. Når Hussar OD udsprøjtes alene tilsættes 0,5 l Renol eller anden superolie for højest mulige effekt. Udsprøjtes Hussar OD i blanding med mangansulfat, eller et middel, der ikke kan udsprøjtes i blanding med olie anvendes sprede-/ klæbemiddel, f.eks Swedane Contact. For at opnå bred effekt på almindeligt forekommende ukrudtsarter anbefales det, at der blandes med et egnet godkendt middel. Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere.

1) Ved anvendelse af lavere Hussar OD doseringer sikres burre- snerre effekten ved tilsætning af en egnet blandingspartner.
2) Effekten på enårig rapgræs kan forventes mellem 50 og 85 %
Bedst effekt på småt ukrudt.
3) Dosering til rajgræs og vindaks tilpasses efter nedenstående græsskema.
4) Der kan forventes en kraftig hæmning af rajgræs og vindaks ved anvendelse af 35 ml Hussar OD i vårsæd.


Blandinger med Hussar OD

Hussar OD kan blandes med relevante ukrudts- og svampemidler samt med manganchelat og sulfat. Ved blanding med mangansulfat bør der maksimalt anvendes 2 kg/100 l vand, og der må IKKE blandes med Mero, Renol eller andre olier. Normalt blandes højest 2 midler.

    


Starane® Corteva; Renol® Nordisk Alkali; Swedane Contact® DLG


Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

 

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

 

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket