Produktlabel for Input fra Bayer

Input - robust svampemiddel med forebyggende og kurativ virkning

Input er et svampemiddel til professionel brug. Kombinationen af aktivstoffer gør Input til en robust løsning mod meldug, knækkefodsyge, septoria, rustsvampe, hvedebladplet. Aktivstofferne i Input har lav til moderat risiko for resistensudvikling.

Input – nyt svampemiddel godkendt i korn

Miljøstyrelsen har netop godkendt Input til svampebekæmpelse i korn med en dosering op til 1,0 liter pr. hektar i enkelt eller splitbehandling. Input indeholder to aktivstoffer, 160 g/l prothioconazol og 300 g/l spiroxamin. Input må anvendes i stadie 30-69 i hvede, rug og triticale og i stadie 30-61 i byg.

Nyt aktivstof indgår i Input

Aktivstoffet spiroxamin, som indgår i Input, er nyt på det danske marked, men velkendt for andre europæiske lande. Spiroxamin øger specielt effekten på meldug. Effekten af de nuværende godkendte midler i Danmark har de senere år vist kraftig nedsat effekt mod meldug blandt andet på grund af resistensudvikling.

Med godkendelsen af Input introduceres en ny effektiv løsning til svampebekæmpelse i korn, i stadie 30-32, som også bekæmper meldug.

Et bredt og robust produkt

Aktivstoffet prothioconazol er meget velkendt på det danske marked og indgår blandt andet i produkterne Proline, Proline Xpert, Prosaro og Folicur Xpert. Kombinationen af aktivstofferne spiroxamin + prothioconanzol gør netop Input til en robust og bred løsning mod meldug, knækkefodsyge, septoria, rustsvampe, hvedebladplet (DTR).

Tabel

Sådan virker Input

Input virker både forebyggende og kurativt mod en række svampesygdomme. Begge aktivstoffer virker systemisk og fordeles i bladene med saftstrømmen. Den bedste effekt opnås ved at foretage behandling på et tidligt tidspunkt i svampens udviklingsstadium. Input bør anvendes ved begyndende angreb eller efter udslag fra prognosemodeller baseret på risikovurdering.

Resistensoplysninger for Input

De to aktivstoffer i Input tilhører to forskellige resistensgrupper.

Spiroxamin hører til gruppen af DMI-fungicider (FRAC gruppe 5). Risikoen for resistensudvikling hos denne gruppe vurderes at være lav til moderat. Prothioconazol hører til gruppen af DMI-fungicider (FRAC gruppe 3). Risikoen for resistensudvikling hos denne gruppe vurderes at være moderat.
De to grupper virker biokemisk forskelligt, og der er ingen krydsresistens mellem aminer og triazoler.

Blandbarhed

Input kan blandes med relevante herbicider, fungicider og vækstreguleringsmidler samt med mangan af god kvalitet. Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere.

Graf

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG