Bredbladet ukrudt

Se billeder og læs om de forskellige ukrudsarter der kan forekomme i marken. Find det du søger herunder på listen og klik dig videre.

A

Agermynte
Agersennep
Agerstedmoder
Agersvinemælk
Agertidsel
Alm. brandbæger
Alm. pengeurt
Alm. spergel

B

Blegpileurt
Burresnerre
Bynke, grå

F

Ferskenpileurt
Forglemmigej
Fuglegræs
Følfod

G

Gul okseøje

H

Haremad
Hejrenæb
Hundepersille
Hvidmelet gåsefod
Hyrdetaske

K

Korn valmue

L

Liden nælde
Lugteløs kamille
Læge jordrøg

P

Pragtstjerne, aften-, dag-

R

Rød arve
Rød tvetand

S

Skivekamille
Snerlepileurt
Sort natskygge
Spildraps
Storkenæb
Storkronet ærenpris
Svinemælde

V

Vedbend ærenpris
Vejpileurt

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.