Primera Super - bekæmper effektivt flyvehavre

Med Primera Super undgår du at bruge sommeren på at håndluge markerne for flyvehavre. Sprøjt i stedet marken med Primera Super, så får du en effektiv bekæmpelse af flyvehave.

Primera Super er et systemisk virkende specialmiddel til bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og agerrævehale. Primera Super har nogen effekt på engrapgræs og alm. rapgræs, men kun svag effekt på enårig rapgræs. Derudover har Primera Super ingen effekt på tokimbladet ukrudt.

Primera Super kan anvendes i vårbyg med og uden udlæg af rødsvingel, engsvingel eller kløver, vårhvede, vintersæd (vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale) om foråret, eller vinterhvede, rug og triticale om efteråret.


Flyvehavre skal bekæmpes

Flyvehavre er en ukrudtsplante, som er uønsket i Danmark og skal derfor bekæmpes. Det er lovpligtigt at bekæmpe flyvehavre fra alle dyrkede og udyrkede arealer.

Planten spreder sig meget let, dels spredes den med vinden, dels via fugle og andre dyr, så planten kan findes overalt. Primera Super hjælper dig til at holde dine arealer fri for flyvehavreplanter.


Godkendte afgrøder

  • Vårbyg 
  • Vårhvede
  • Vinterbyg
  • Vinterrug
  • Vinterhvede
  • Triticale

 

Anvendelse af Primera Super

  • Primera Super anvendes efterår eller forår, når græsukrudtet er fuldt fremspiret.
  • Vårbyg, vårhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale må ikke behandles senere end BBCH 30. Vinterhvede må ikke behandles senere end BBCH 39. Alle marker, også de der er behandlet mod græsukrudt i efteråret, bør kontrolleres grundigt for græsukrudt i det tidlige forår.
  • Primera Super må kun anvendes en gang pr. vækstsæson.
  • Primera Super udsprøjtes med 0,4-1,0 l/ha, afhængigt af behandlingstidspunkt, ukrudtsart og stadie.

  Forår
Efterår
Afgrøder samt anvendelsestidspunkt
Vårbyg, vårhvede,
vinterbyg, vinterrug,
triticale: BBCH 11 - 30,
vinterhvede: BBCH 20 - 39
Vinterhvede,
rug og triticale efterår
fra BBCH 11

Flyvehavre
BBCH 14 - 25
BBCH 25 - 30
Optimalt sprøjtetidspunkt
flyvehavrens st. 15 - 20

BBCH 14 - 25: 0,8 l/ha Primera Super
BBCH 25 - 30: 1,0 l/ha Primera Super
 -
Vindaks < BBCH 30
1,0 l/ha. Primera Super
0,4 - 1,0 l/ha Primera Super*

Agerrævehale
BBCH 11 - 30
BBCH 30 - 39
0,8 l/ha Primera Super
1,0 l/ha Primera Super
0,4 - 1,0 l/ha Primera Super*

* En blanding med Stomp eller Boxer kan være en fordel af hensyn til resistensrisiko og virkningsspektrum. Behandles flyvehavre og vindaks senere end BBCH 30, må nedsat effekt forventes. I marker med udlæg af rødsvingel, engsvingel eller kløver til frø anvendes Primera Super som i ovenstående skema, op til 0,8 l/ ha. I brakmarker anvendes 1,0 l Primera Super pr. ha mod flyvehavre.


Blandinger med Primera Super

For blandbare produkter med Primera Super, klik her for at se blandingstabellen.

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. 

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket