Othello - stærk løsning mod ukrudt i vintersæd

Othello er en stærk løsning mod ukrudt i vintersæd. Othello bekæmper rapgræs og rajgræs og er god til humusjorde eller til pløjefri dyrkning. Othello kan bruges i marker med hvede, rug eller triticale.

Othello kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug og triticale efterår eller forår. Othello er et bredsprektret græsukrudtsmiddel med god effekt på en række vigtige tokimbladede ukrudtsarter.

 

Aktivstoffer

Othello indeholder tre aktivstoffer: Mesosulfuron, Iodosulfuron og Diflufenican.


Godkendte afgrøder

  • Vinterhvede
  • Vinterrug
  • Triticale

 

Anvendelse af Othello

  • Othello virker mest effektivt på småt ukrudt i vækst, hvor græsukrudt har 1-3 blade. Othello kan anvendes om efteråret fra ukrudtet er spiret frem og så længe der er vækst i ukrudt og afgrøde.
  • Om foråret kan Othello anvendes fra væksten starter og dagtemperaturen er nået over 5-8 °C. Othello anvendes senest på afgrødens stadie BBCH 28.
  • Othello må kun anvendes en gang pr. vækstsæson, det vil sige enten efterår eller forår i en afgrøde.

Ukrudtsarter Vinterhvede, triticale og rug (maks. 0,6 l i rug) 
  Efterår
Forår
Agerrævehale1), rajgræs,
vindaks, enårig rapsgræs,
fuglegræs, Kamille,
raps, ærenpris,
stedmoder, tvetand
0,6 l Othelllo
eller
0,4 l Othello + Boxer/Stomp
0,6 - 1,2 l Othello2)

1)
Effektkravet mod agerrævehale er meget højt og Othello er kun en del af en samlet behandling hvor andre midler med andre virkemekanismer indgår.

2) Højeste dosering anvendes ved stor ukrudtsbestand. Vær opmærksom på max. dosis forår vinterhvede og triticale er 1,0 l/ha frem til BBCH 22, fra BBCH 23 - 28 er max. 1,2 l/ha. I rug altid max. 0,6 l/ha. For at opnå bred effekt på almindeligt forekommende ukrudtsarter anbefales det, at der blandes med et egnet godkendt middel. Følg altid anvisningerne for blandingspartner.

 

Blandinger med Othello

For blandbare produkter med Othello, klik her for at se blandingstabellen.

 

Boxer® Syngenta; Stomp® BASF

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket