Mateno Duo Timeren er et nyt hjælpeværktøj til at optimere timingen af ukrudtsbekæmpelse i efteråret.

Ved hjælp af vejrdata tracker Mateno Duo Timeren ukrudtets vækst for at finde den optimale timing for ukrudtsbekæmpelse. Timeren opdateres én gang i døgnet på baggrund af realiseret vejr og en 14-dages vejrudsigt på postnummerniveau. Længere fremme i tiden angives anbefalingerne på baggrund af historisk klimadata.

Mateno Duo anvendes ofte i kombination med andre jordmidler. Vær derfor opmærksom på eventuelle restriktioner for anvendelse af alle planteværnsmidler i tankblandingen. Klik her for mere information.

Vi anbefaler, at Mateno Duo timeren altid bruges i kombination med egne erfaringer. Kontroller gerne selv dine marker inden behandling.

 

Sådan tjekker du Mateno Duo Timeren

  1. Indtast dit postnummer i søgefeltet
  2. Mateno Duo Timeren viser nu, hvornår det anbefales at køre med Mateno Duo
    - Ved såning (øverste graf) viser Timeren, hvornår man kan forvente at skulle behandle
    - På selve sprøjtedagen (nederste graf) viser Timeren, hvilke marker, der afhængig af sådatoen, er klar til behandling
  3. De to farver viser indenfor de angivne datoer, hvornår timingen er optimal og rimelig for Mateno Duo
  4. Husk også at tage højde for lokale forhold, inklusiv gode sprøjteforhold

Du kan bookmarke siden for dit postnummer, så du fremover nemt kan tjekke Mateno Duo Timeren.

Søg på postnummer

Mateno Duo Timeren for postnummer 1000

Anbefalinger med Mateno Duo

Anbefalinger med Mateno Duo

Hvis der er udfordringer med problemgræsserne, bør man virkelig prioritere, at timingen bliver helt optimal. Andre ukrudtsarter som bredbladet ukrudt, enårig rapgræs og vindaks skal som oftest nok blive bekæmpet, selv om man ikke helt rammer stadie 10-11.

 

Rug

I rug, hvor man kan anvende 0,35 l/ha Mateno Duo, dog ikke i tankblanding med Prosulfocarb, kan man vælge at behandle med Mateno Duo i sidste del af Timerens mørkegrønne anbefalinger. Dermed kommer man lige akkurat forbi de første dage efter fremspiring, hvor rugen kan være lidt følsom.

 

Anbefaling

I vinterrug udbringes Mateno Duo og Prosulfocarb hver for sig.

0,35 l/ha Mateno Duo i stadie 10-11, når rugen er fremspiret og har fuldt grønt blad.

Der følges op med 1,0-1,5 l/ha Prosulfocarb cirka 10 dage efter, når lufttemperaturen er under 15 grader. Højeste dosering af Prosulfocarb, hvis der er vanskeligt græsukrudt.

 

Vinterhvede

I vinterhveden er blanding af Mateno Duo og Prosulfocarb produkter en oplagt mulighed, hvor de bidrager til hinanden og derved øger effekten. I første halvdel af september kan der dog være temperaturer, der begrænser brugen af Prosulfocarb indenfor vinduet, hvor der er optimal effekt med Mateno Duo. Hvis vejrudsigten lover mulighed for at blande ét døgn eller to længere fremme, kan dette overvejes. Ellers bør man anvende Mateno Duo alene og følge op med Prosulfocarb, når forholdene er til det.

I vinterhvedemarker, hvor selv 0,7 l/ha Mateno Duo + 1-1,5 l/ha Prosulfocarb ikke forventes at være tilstrækkelig eller hvor man har problemgræsser og ikke nåede 'vinduet', kan en opfølgning eller tilsætning af Atlantis OD være en mulighed.

Ofte taler man om, at opfølgningen laves 14 dage efter, der er behandlet med Mateno Duo + Prosulfocarb, men vi anbefaler, at man ofte kommer lidt tidligere afsted. Hvis man er i en periode, hvor Mateno Duo Timerens 'vindue' for optimal timing er kort, så er det fordi væksten går stækt, og så skal opfølgningen nærmere laves 7 dage efter behandlingen med Mateno Duo + Prosulfocarb.

Hvis man er kommet bagefter og har misset 'vinduet' for Mateno Duo + Prosulfocarb, så er det tilrådeligt at tilsætte Atlantis OD til disse og køre behandlingen af én gang. Dermed undgår man at risikere at behandle to gange med skæv timing.

 

Anbefaling

0,5-0,7 l/ha Mateno Duo + 1,0-1,5 l/ha Prosulfocarb i stadie 10-11. Højeste dosering af Mateno Duo, hvor der er problemgræsser og evt. viden om resistent ukrudt i marken.

Hvis lufttemperaturen er over 15 grader anbefales split-behandling med Mateno Duo i stadie 10-11. Prosulfocarb udbringes så snart temperaturen og forholdene er til det. For mere information om eventuelle restriktioner, klik her.

 

Vinterbyg

Anbefaling

I vinterbyg udbringes Mateno Duo og Prosulfocarb hver for sig.

0,35 l/ha Mateno Duo i stadie 9-11, når kornet spirer frem og senest stadie 11.

Der følges op med 1,0-1,5 l/ha cirka 10 dage efter, når lufttemperaturen er under 15 grader. Højeste dosering af Prosulfocarb, hvis der er vanskeligt græsukrudt.

 

Se de aktuelle Mateno Duo løsninger, inklusiv doseringer, klik her.

Om Mateno Duo Timeren

Se med i filmen, hvor Søren fortæller om værktøjet gennem et illustrativt forsøg.

 

Mateno Duo Timeren er et hjælpeværktøj, der kan supplere brugen af Mateno Duo og er ikke en erstatning for at vurdere, om sprøjtforholdene er til stede på anvendelsestidspunktet
Effekten af Mateno Duo kan påvirkes af andre faktorer såsom jordtype, fysiologiske egenskaber, jordfugt og temperatur
Mateno Duo Timeren tracker ukrudtets vækst, så det har den rigtige størrelse til bekæmpelse – det vil alt andet lige være, når kornet er i stadie 10-11, når køresporerne netop er synlige
Mateno Duo Timeren anvender aktuel og historisk vejrdata fra IBM, The Weather Comapny, og en unik algoritme fra Bayer Crop Science
Mateno Duo Timerens vejrdata opdateres hver nat, så hvis vejrudsigten ændres for det/de kommende døgn, opdateres anbefalingen automatisk – husk derfor at tjekke Mateno Duo Timeren på dagen for den planlagte sprøjtning

Læs mere om Mateno Duo Timeren, klik her. 

Formålet med Mateno Duo Timeren er at hjælpe med at finde det optimale anvendelsestidspunkt for Mateno Duo på postnummerniveau, når både jordfysiologien og ukrudtets fremspiringsstadie betinger den optimale effekt. Vi bestræber os på, at Mateno Duo Timerens anbefalinger er så præcise som muligt, men da modellen bygger på vejrdata, tager vi forbehold for afvigelser i vejrprognoserne i forhold til det realiserede vejr . Mateno Duo Timerens informationer er givet i god tro, men skal ikke tages som en garanti fra Bayer. Effekten af Mateno Duo kan påvirkes af andre faktorer såsom jordtype, fysioloiske egenskaber, jordfugt og temperatur. Bayer påtager sig ikke noget juridisk ansvar for Mateno Duo Timerens prognose, og vi fraskiver os ethvert ansvar for tab, skade eller manglende effekt som følge af brugen af Mateno Duo Timeren.

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.