mandag, 4. september 2023

Kom optimalt fra start med græsukrudtsbekæmpelsen - nyt hjælpeværktøj til optimal timing

Timing, timing og timing, ja det lyder som er gammel frase eller måske gammel vin på nye flasker, men ikke desto mindre er det aktuelt som aldrig før!
Rækker med hvede i forskellige vækst stadier

”I det her tilfælde er de nye ’flasker’ vores nye digitale hjælpeværktøj, Mateno Duo Timeren, hvis eneste job er, at gøre det lidt lettere at få ukrudtsbehandlingen i vintersæd til at sidde lige i skabet. Det kan have mere betydning end dosis, som ofte ikke kan kompensere for dårlig timing”, udtaler Søren Lykkegaard fra Bayer.

 

Se med i filmen, hvor Søren fortæller om værktøjet gennem et illustrativt forsøg.

 

 

Basisløsning

I år er det femte efterår, hvor Mateno Duo er på markedet, og i løbet af de fem år, er det stille og roligt blevet et basismiddel på linje med Prosulfocab (Boxer®), og afhængig af forholdene køres de to produkter ofte i tankblanding eller i sekvens.

”At blive et basismiddel er noget, man selvfølgelig kun bliver, fordi produktet leverer og giver tilfredshed. Derfor er hjørnestenen for kontrol af især de tre stor problemgræsser (rajgræs, agerrævehale og væselhale) i dag en tankblanding med Mateno Duo og Prosulfocarb”, fortæller Søren.

 

Data

”De foregående fire år med Mateno Duo i markedet har givet masser af observationer og erfaringer, som vi løbende har testet i forsøg. Dertil skal lægges en stor forsøgspakke fra årene forinden, så alt i alt har vi fået en dejlig masse data at kigge på”, forklarer Søren. 

”Et forhold, som vi ud fra dataen kan se, har stor effekt, og som vi nu gerne vil synliggøre endnu mere med Mateno Duo Timeren, er, som navnet måske siger – TIMING.  Det er sådan i vores data, at alt korrekt timing i mange tilfælde betyder ligeså meget som dosis. Eller sagt på en anden måde – ofte kan dosis ikke kompensere for dårlig timing”.

 

Timing

Søren fortæller, at Mateno Duo Timeren som sådan ikke laver om på vores anbefaling om, at timingen for Mateno Duo er lige, når køresporerne er synlige (bbch 10-11). Men vi vil gerne hjælpe, så der også bliver behandlet i det stadie, og at det kan planlægges sådan, at marksprøjten ikke fast blokerer traktoren i efteråret, men alligevel måske bliver spændt på en gang mere. 

”Jeg tror, en del kan nikke genkendende til, at man sår vintersæd over måske 2-3 uger for først derefter at sætte marksprøjten på. Over de næste 1-2 dage sprøjtes markerne over, og det er den praksis vi gerne vil udfordre – for køresporene er altså lidt for synlige tre uger efter såning”, fortæller Søren med et smil i stemmen.

 

Teorien 

”Først skal man huske på, at vi grundlæggende er fuldstændig ligeglade med kornets udviklingsstadie i forhold til effekten af Mateno Duo, men det, vi kan bruge kornet til, er en indikator for, hvor langt ukrudtet er i dets vækst. Korn og ukrudts vækst er relativ let at beregne på baggrund af temperaturen. Lidt forsimplet så gror de dobbelt så stærkt ved 20 grader end ved 10 grader. Det betyder også, at væksten går super hurtig ved såning i starten af september, hvor temperaturen er høj. Her skal man derfor være klar tidligere, samtidig med at ens ’vindue’ til optimal behandling bliver relativt smalt, måske kun 5 dage”, forklarer Søren.

På billedet herunder ses en demo, hvor der dagligt er sået én række korn, dækket med jord, hvor der er blandet rajgræs i. Som det fremgår, kommer kornet frem lidt før rajgræsset, så når vi kører lige ved kornest fremspiring, er det umiddelbart før rajgræsset kommer op.

Med Mateno Duo – måske i tankblanding med Prosulfocarb – kan vi bekæmpe rajgræs eller andre problemgræsser, før de kommer op og mens de er helt små. Derimod er effekten nedadgående, hvis de bliver større. Så det gode spørgsmål i forlængelse af dette er: Hvorfor ikke bare behandle lige efter såning? Svaret er, at en anden betingelse for at få optimal effekt er, at vi gerne skal have jorden til at sætte sig. Den skal gerne falde godt sammen inden behandling, hvilket også hjælper til, at der løbende trækkes fugt op i jorden, og det styrker effekten af vores midler. 

Rækker med hvede, der er fremspiret i forskellige vækst stadier
Billede: Demo, der med de mørkegrønne skilte illustrerer Mateno Duo Timerens anbefaling for det optimale anvendelsestidspunkt. Billederne i venstre og højre hjørne viser kornets fremspiring på henholdsvis den første og sidste dag i ’vinduet’ til optimal behandling. 

 

Matene Duo timeren

Som tidligere nævnt, er dagen eller dagene for bedst timing afhængig af temperaturen – derfor er det også denne, der er basis for Mateno Duo Timeren. En gang i døgnet opdaterer Timeren på baggrund af realiseret vejr og vejrudsigten for de næste 14 dage på postnummerniveau. Længere fremme i tiden, angiver Timeren anbefalinger på baggrund af historisk klimadata. 

Søren forklarer, at værktøjet har to fuktioner: ”Man kan bruge det ved såning til at se, hvornår man kan forvente at skulle behandle samt på selve sprøjtedagen, hvor man kan se, hvilke marker, der afhængig af sådatoen, er klar til behandling – begge dele efter lokale vejrforhold”.

Graf for Mateno Duo Timeren efter sådato
Billede: Mateno Duo Timeren, der ud fra sådatoen viser, hvornår kan forvente at skulle behandle

 

Graf for Mateno Duo Timeren efter sprøjtedato
Billede: Mateno Duo Timeren viser på selve sprøjtedagen, hvilke marker, der afhængig af sådatoen, er klar til behandling

 

Prioritering og eventuel opfølgning

Når udfordringen er problemgræsser, bør man virkelig prioritere at få timingen helt optimal. Bredbladet ukrudt, enårig rapgræs og vindaks skal som oftest nok blive bekæmpet, selv om vi ikke helt rammer stadie 10-11.

I rug hvor man kan anvende op til 0,35 l/ha Mateno Duo – dog ikke i tankblanding med Prosulfocarb – kan man vælge at behandle i sidste del af Mateno Duo Timerens mørkegrønne anbefaling. På den måde kommer man lige akkurat forbi de første dage efter fremspiring, hvor rugen kan være lidt følsom.

Rækker med fremspiret rug i forskellige stadier
Billede: Demo, der viser rugens fremspiring i forhold til Mateno Duo Timerens anbefaling. I de tre første rækker fra venstre ses de første dage efter fremspiring, hvor rugen kan være lidt følsom overfor behandling. Vi anbefaler derfor at behandle i sidste del af Timerens mørkegrønne anbefaling, når rugen har fuldt grønt blad. 

 

Blandingen af Mateno Duo og Prosulfocarb-produkter er en oplagt mulighed i vinterhvede, da de to produkter bidrager til hinanden og derved øger effekten. Der kan dog især i første halvdel af september være temperaturer, der begrænser brugen af Prosulfocarb indenfor vinduet, hvor der er optimal effekt med Mateno Duo. Hvis vejrudsigten lover mulighed for at blande ét døgn eller to længere fremme kan dette overvejes. Ellers bør man anvende Mateno Duo alene og følge op med Prosulfocarb, når forholdende er til det.

I vinterhvedemarker hvor selv 0,7 l/ha Mateno Duo i kombination med 1-1,5 l/ha Prosulforcarb ikke forventes at være tilstrækkelig, eller hvor man har problemgræsser og ikke nåede ’vinduet’, kan opfølgning eller tilsætning af Atlantis OD være en mulighed. ”Man taler ofte om 14 dage efter Mateno Duo og Prosulfocarb. Jeg vil dog gerne slå et lille slag for, at man ofte kommer lidt tidligere afsted. Jævnfør Mateno Duo Timeren, hvis man er i en periode, hvor ’vinduet’ er kort, så er det fordi, væksten går stærkt, og så skal man nok følge op 7 dage efter. Hvis man er kommet bagefter og har misset ’vinduet’ for Matene Duo og Prosulfocarb, så er det tilrådeligt at tilsætte Atlantis OD til disse og køre behandlingen af én omgang, fremfor at risikere at behandle to gange med lidt skæv timing”, afslutter Søren. 

FAKTABOKS

Tjek Mateno Duo Timeren her: https://www.cropscience.bayer.dk/bayer-nordic-field-tools/timing-tools/mateno-timeren
Ved hjælp af vejrdata tracker Mateno Duo Timeren ukrudtets vækst for at finde den optimale timing for Mateno Duo
• Timeren opdateres en gang i døgnet på baggrund af realiseret vejr og en 14-dages vejrudsigt på postnummerniveau. Længere fremme i tiden angives anbefalingerne på baggrund af historisk klimadata

 

 

Logo til Mateno Duo Timeren
Mateno Duo Timeren - NYHED!

Kom optimalt fra start med ukrudtsbekæmpelse i efteråret. Tjek Mateno Duo Timeren og se hvornår det er optimalt at anvende Mateno Duo.

Forside af Mateno Duo onepager
Mateno Duo anbefalinger

På vores Mateno Duo onepager finder du aktuelle løsninger med Mateno Duo.