Produktlabel for Serenade ASO fra Bayer

Serenade ASO - det logiske valg af svampemiddel for kvalitet, fleksibilitet og produktivitet

Serenade ASO er et biologisk middel med effekt overfor svampe- og bakteriesygdomme i special- og landbrugsafgrøder. Serenade ASO er det logiske valg af svampemiddel for kvalitet, fleksibilitet og produktivitet.

Serenade ASO er:

  • Godkendt til økologisk produktion
  • Biologisk svampemiddel mod bl.a. meldug, gråskimmel, bladplet og rodfiltsvamp
  • Kan indgå i integreret bekæmpelse (IPM)
  • Fleksibel i brug - korte intervaller og ingen behandlingsfrist
  • Medvirker til bedre kvalitet og højere udbytter

Tabel med de afgrøder Serenade ASO er godkendt til

Tabel med de afgrøder Serenade ASO er godkendt til

Tabel med afgrøde hvor Serenade ASO er godkendt til mindre anvendelse

Tabel med afgrøde hvor Serenade ASO er godkendt til mindre anvendelse

Minor use brugsanvisninger til Serenade ASO


Anbefaling

Serenade ASO anvendes forebyggende mod svampe- og bakteriesygdomme. Anvendes Serenade ASO som sprøjtemiddel opnås den bedste virkning ved at holde korte intervaller imellem behandlinger. Interval mellem behandlinger 5-7 dage. Serenade ASO kan med fordel indgå i et IPM-program med andre svampemidler. Anvendelsen af Serenade ASO er fleksibel, da produktet kan anvendes helt frem til høst i væksthus og på friland. I væksthus kan effekten i tomater og agurker forbedres med iblanding af et spredemiddel. Anvendes Serenade ASO som bejdsemiddel opnås den bedste virkning ved at bejdse kartoflerne ved lægning f.eks.med Hardi-anlæg.

Virkemåde

Serenade ASO er en naturligt forekommende mirkoorganisme Bacillus amyloliquefaciens QST 713 (tidligere Bacillus substilis).

 

Serenade ASO virker som et kontaktmiddel når den anvendes som sprøjtemiddel. For at opnå et optimalt resultat er det nødvendigt med en god dækning af de behandlede plantedele. Nytilvækst er ikke beskyttet.

Serenade ASO bakterien danner naturlige lipopeptider med effekt overfor svampe og bakterier. Når Lipopeptiderne kommer i kontakt med skadesvampen punkterer de skadesvampens cellemembraner så cellerne dør. Derfor er en god dækning vigtig fordi der ikke er nogen systemisk eller translaminar effekt.

 

Serenade ASO i jorden virker på en anden måde end når den anvendes som sprøjtemiddel. Når Serenade ASO kommer ned i jorden koloniserer den rødder og rodknolde. Det er kombinationen af en hurtig rodkolonisering og indholdet af de specifikke lipopeptider som gør Serenade ASO i stand til at undertrykke svampesygdomme i jorden, beskytte rodknoldenes skind og give en mere ensartet rodknold-sortering. Derudover er det påvist, at optagelsen af næringsstoffer forbedres og at kuldestress i den tidlige etablering mindskes (Mater thesis, 2018, Annabel Hunt, Cambridge, UK).

 

Kartofler

Kartoflerne kan med Serenade ASO beskyttes under knolddannelsen mod angreb af rodfiltsvamp som kan forårsage udbyttetab, forringet skindkvalitet og størrelsessortering. Det er flere danske forsøg set at Serenade også har en positiv effekt på sygdomme som Black Dot og Sølvskurv der kan forringe skindkvaliteten og lagerfastheden.

 

Læs mere om Serenade ASO til kartofler her:

Serenade ASO logo. Foto af kartofler. Tekst: Flere salgbare kartofler med bedre skindkvalitet

 

Raps

Serenade ASO kan anvendes forebyggende mod knoldbægersvamp fra begyndende blomstring. Opfølgende behandling 5-10 dage senere. Optimalt tidspunkt for forebyggende behandling mod skulpesvamp (Alternaria)  ved afsluttende blomstring.

Økologisk raps: Serenade ASO kan med fordel kombineres med Contans ved såning mod knoldbægervamp.

 

Graf med Serenade ASOs effekt i rapsforsøg

Graf med Serenade ASOs effekt i rapsforsøg

IPM Strategier med Serenade ASO

 

Jordbær

Serenade ASO kan anvendes forebyggende mod lave til moderate angreb af meldug. Den bedste effekt opnås ved at benytte Serenade mod tidlige angreb i foråret evt. i kombination med andre meldug produkter. Serenade ASO kan med fordel anvendes i en IPM resistensstrategi mod gråskimmel. Serenade ASO kan i en strategi med 3-4 konventionelle gråskimmel midler erstatte den sidste konventionelle behandling.

label   

Gulerødder

Serenade ASO kan anvendes forebyggende i perioder med risiko for meldug og bladpelt (Alternaria).

Serenade ASO kan også indgå i et IPM-program mod knoldbægersvamp og bladplet. Der anvendes  1-2 behandlinger med Serenade ASO i slutningen af programmet

Økologiske gulerødder kan med fordel behandles med Contans ved såning for at nedbringe puljen af hvilelegmer i jorden. Contans kan også anvendes som sprøjtemiddel mod knoldbægersvamp (minor use godkendelse).

Serenade logo ovenpå foto af gulerødder. Tekst: Integreret plantebeskyttelse i gulerødder 

Hvede, byg, triticale, rug og havre

Serenade ASO bør anvendes forebyggende mod bladsygdomme i orn.Den bedste virkning opnås ved at holde korte intervaller behandlinger 5-7 dage.  Mod meldug i alle kornafgrøder og bygrust kan forventes lav til moderat effekt. Der kan opnås sideeffekt mod hvedegråplet, gulrust, skoldplet og bygbladplet.

Serenade ASO er fysisk blandbar med følgende produkter

8 l/ha Serenade ASO er testet fysisk blandbart med følgende produkter i 100 l vand/ha. Der indgår aldrig mere end to produkter i fysisk blandbarhedstest. Bemærk at blandinger ikke er testet for fytotoks, antagonisme eller andre biologiske effketer som følge af blandingen. Tabel med produkter Serenade ASO er fysisk blandbar med

Har du flere spørgsmål om Serenade ASO? Klik her

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG