Bayer Designer Solution - følg septoria udviklingen

Bayer Designer Solution er et projekt, hvor vi i samarbejde med 10 landmænd rundt omkring i landet tester, om vi ved hjælp af tidlig sygdomsdetektion og biomassetilpassede løsninger kan komme et skridt nærmere den perfekte svampestrategi.

Vi udtager løbende bladprøver, hvor vi med kvantitative PCR-test (qPCR) måler mængden af septoria smitte i bladene. Ud fra den målte mængde septoria kommer vi til at teste nogle strategier, og vi kommer også til at graduere løsninger ud fra tanken om, at alle blade skal dækkes med samme dosis – det vil sige, hvis biomassen er under ”normal", sættes dosis ned og modsat hvis den er kraftig. Det hele bliver dækket digitalt med FieldView™, så vi kan analysere strategierne og sætte udbytte og bundlinje på ud fra udbyttemålerne til høst.
Frederikshavn Herning Fredericia Kerteminde Ørbæk Sønderborg Holeby Christiansfeld Frederikssund Ringsted

Resultaterne af bladprøverne bliver scoret efter en skala fra 1-100. Samtidig har vi inddelt skalaen i tre farveniveauer, som angiver, hvor langt Septoriaen er udviklet.

 • Grøn farve (1-14): indikerer en lav mængde af Septoria DNA. Her vil sygdommen være sit tidlige stadie eller med begrænset vækst i bladet. Svampebehandling vil være særdeles effektiv
 • Gul farve (15-39): indikerer mængden af Septoria DNA er kraftigt stigende, men er stadig på et niveau/udvikling, der kan kontrolleres effektivt med et svampemiddel 
 • Rød farve (40-100): indikerer niveauet af Septoria DNA nu er så højt, at effektiv kontol med et svampemiddel vil være svært at opnå - der vil typisk allerede være synligt smitte på bladet 

 

Klik på den pågældende uge nedenfor og få en status fra marken og resultatet af bladprøverne.

Uge 21

Status fra marken uge 21

Hveden har fart på, og i denne uge danner mange af qPCR-resultaterne fra vores 10 værter grundlag for recepter til deres T2-behandlingen. 

Udover recepter til vores 10 landmænd har vi i denne uge også sendt en del recepter ud til de landmænd, der har modtaget et testkit og får analyseret bladprøver op til T2 og T3.

Prøverne blev udtaget inden torsdagens regn, og generelt finder vi stort set ingen visuel septoria på de to øverste blade.

 
 

Hvedeaks, der er på vej frem
Akset er på vej frem i Sønderborg

Spand med hvedeplanter
Klar til vejning af biomasse

Bundter med hvedeblade, der ligger på køkkenrulle
Bladprøver, der er klar til at blive pakket og sendt til laboratoriet

Fem hvedestrå
Hvede i stadie 43-47, Sønderborg

Eksemepel på T2 recept
Sådan ser T2 recepten ud til Agro Alliancen

Print screen af variable marktilpasset dosis 
På billedet ses variationen i marken hos Agro Alliancen, hvor vi har givet en T2 recept

 

Prøverne blev udtaget inden torsdagens regn, og generelt fandt vi meget lidt visuel septoria på de tre øverste bladniveauer. Vi har givet omkring 30 recepter baseret på denne uges qPCR-målinger, og selv om der er variation i mængden af septoria, så ligger målingerne fra ingenting til meget lidt, og derfor har alle fået en lav dosis.

Da vi også tilpasser løsningen efter markens faktiske biomasse, vil dosis i nogle tilfælde gå op, hvis marken er kraftigere end "normalen", og ned hvis den er tyndere.


Næste runde af bladprøver udtages den 27. maj, og det bliver spændende at se, om regnen har sat lidt skub i udviklingen. 

 

 

Resultaterne af bladprøverne bliver scoret efter en skala fra 1-100. Samtidig har vi inddelt skalaen i tre farveniveauer, som angiver, hvor langt septoriaen er udviklet.

 • Grøn farve (1-14): indikerer en lav mængde af Septoria DNA. Her vil sygdommen være sit tidlige stadie eller med begrænset vækst i bladet. Svampebehandling vil være særdeles effektiv
 • Gul farve (15-39): indikerer mængden af Septoria DNA er kraftigt stigende, men er stadig på et niveau/udvikling, der kan kontrolleres effektivt med et svampemiddel 
 • Rød farve (40-100): indikerer niveauet af Septoria DNA nu er så højt, at effektiv kontol med et svampemiddel vil være svært at opnå - der vil typisk allerede være synligt smitte på bladet 

Resultater uge 21

Niels Jørgen Lunden - Frederikshavn
Sort: Pondus
Sådato: 27. september 2023
Resultater uge 21, BBCH 37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
1 2 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
1 2 -
Anders Rahbek/Søren - Herning
Sort: Sortsblanding: RGT Stokes og Bairstow
Sådato: 27. september 2023
Resultater uge 21, BBCH 39
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
1 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 2 -
Kring Agro, Frank - Fredericia
Sort: Pondus
Sådato: 8. september 2023
Resultater uge 21, BBCH 39
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
1 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
10 12 -
VG-Agro, Anders - Kerteminde
Sort: DLG Wheat Mix Star
Sådato: 28. september 2023
Resultater uge 21, BBCH 39
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
7 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
4 2 -
Agro Alliancen, Bo Jensen - Ørbæk
Sort: Pondus
Sådato: 15. september 2023
Resultater uge 21, BBCH 37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
3 5 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
14 12 -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
19 42 -
Torben Lei - Sønderborg
Sort: Chevignon
Sådato: 4. oktober 2023
Resultater uge 21, BBCH 43-47
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
1 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 1 -
Skovdal, Anders Olsen - Holeby
Sort: Champion
Sådato: 7. september 2023
Resultater uge 21, BBCH 39
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
1 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
3 1 -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
5 2 -
Eskegaard, Jacob - Christiansfeld
Sort: Extase
Sådato: 27. september 2023
Resultater uge 21, BBCH 43
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
1 1 1
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
4 2 2
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
2 12 3
Holmegård - Frederikssund
Sort: DLG Wheat Mix Bread
Sådato: 24. september 2023
Resultater uge 21, BBCH 39
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
1 2 1
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 2 2
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
2 2 1
Dønnermosegård, Henrik Buck Rasmussen - Ringsted
Sort: Dawson
Sådato: 26. september 2023
Resultater uge 21, BBCH 39
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
2 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
3 1 -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
1 4 -

Uge 20

Status fra marken uge 20

Det går stærkt i hveden, og hos de 10 landmænd var hveden i stadie 37, da vi udtog bladprøver i mandags (13. maj). Det betyder, at vi med udgangspunkt i resultaterne af denne uges prøver nu sender de første T2 recepter afsted. 

Udover de 10 landmænd vi følger ugentligt, har vi som noget nyt i år haft mulighed for at uddele et begrænset antal testkit til interesserede landmænd, som får analyseret bladprøver op til T2 og T3 og efterfølgende får en recept på baggrund af resultatet.

 


Bladprøver fra Holeby, øverste blad, ubehandlet.

Bladprøver
Bladprøver fra Holeby, andet øverste blad, ubehandlet


Bladprøver fra Holeby, tredje øverste blad, ubehandlet

Hvedeplante
Hvede fra Ringsted

Vejning af biomasse
Vejning af biomasse hos Toben Lei

Tommestok i en hvedemark 
Højde på hveden hos Torben Lei

 

På det øverste og andet øverste blad måler vi lave niveauer af septoria, men når vi kigger på blad 3 (det endelig 4. øverste blad) er der generelt mere smitte, så den er altså til stede i markerne. 

Fælles for de fleste af recepterne, vi har givet i denne uge, er, at de ligger på en lav dosis, mens få har fået en moderat dosis. 

Ligesom sidste år kommer de 10 landmænd også til at graduere T2-behandlingen efter markens faktiske biomasse, hvor dosis går op, hvis marken er kraftigere end en ”normal” hvedemark, og ned hvis den er tyndere. 

Flere af stederne er der umniddelbart op til udtagningen af bladprøver kørt T1, og vi kan derfor endnu ikke se effekten af behandlingen i prøverne.

I næste uge forventer vi at skulle give T2 recepter til de resterende, der ikke har fået i denne uge. Bladprøverne udtages på mandag den 20. maj/tirsdag den 21. maj, og så har vi resultatet om fredagen.

 

 

 

Resultaterne af bladprøverne bliver scoret efter en skala fra 1-100. Samtidig har vi inddelt skalaen i tre farveniveauer, som angiver, hvor langt septoriaen er udviklet.

 • Grøn farve (1-14): indikerer en lav mængde af Septoria DNA. Her vil sygdommen være sit tidlige stadie eller med begrænset vækst i bladet. Svampebehandling vil være særdeles effektiv
 • Gul farve (15-39): indikerer mængden af Septoria DNA er kraftigt stigende, men er stadig på et niveau/udvikling, der kan kontrolleres effektivt med et svampemiddel 
 • Rød farve (40-100): indikerer niveauet af Septoria DNA nu er så højt, at effektiv kontol med et svampemiddel vil være svært at opnå - der vil typisk allerede være synligt smitte på bladet 

Resultater uge 20

Niels Jørgen Lunden - Frederikshavn
Sort: Pondus
Sådato: 27. september 2023
Resultater uge 20, BBCH 32
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
1 2 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
3 3 -
Anders Rahbek/Søren - Herning
Sort: Sortsblanding: RGT Stokes og Bairstow
Sådato: 27. september 2023
Resultater uge 20, BBCH 37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 2 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
3 2 -
Kring Agro, Frank - Fredericia
Sort: Pondus
Sådato: 8. september 2023
Resultater uge 20, BBCH 33
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 4 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
11 11 -
VG-Agro, Anders - Kerteminde
Sort: DLG Wheat Mix Star
Sådato: 28. september 2023
Resultater uge 20, BBCH 37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
7 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
4 2 -
Agro Alliancen, Bo Jensen - Ørbæk
Sort: Pondus
Sådato: 15. september 2023
Resultater uge 20, BBCH 33
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 2 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
6 6 -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
28 22 -
Torben Lei - Sønderborg
Sort: Chevignon
Sådato: 4. oktober 2023
Resultater uge 20, BBCH 37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 2 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
1 2 -
Skovdal, Anders Olsen - Holeby
Sort: Champion
Sådato: 7. september 2023
Resultater uge 20, BBCH 37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
7 2 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
15 6 -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
84 22 -
Eskegaard, Jacob - Christiansfeld
Sort: Extase
Sådato: 27. september 2023
Resultater uge 20, BBCH 37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 2 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
5 3 -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
41 37 -
Holmegård - Frederikssund
Sort: DLG Wheat Mix Bread
Sådato: 24. september 2023
Resultater uge 20, BBCH 37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 1 2
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
2 2 4
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
44 24 40
Dønnermosegård, Henrik Buck Rasmussen - Ringsted
Sort: Dawson
Sådato: 26. september 2023
Resultater uge 20, BBCH 37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
2 - -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
33 - -

Uge 19

Status fra marken uge 19

Anden runde af bladprøver blev udtaget mandag den 6. maj. I syv af markerne var hveden fremme i stadie 32, mens de tre andre marker allerede var i stadie 33. 

Fire af stederne havde nået at køre en T1-behandling, kort før vi udtog bladprøverne, så vi har endnu ikke kunnet se effekten af behandlingerne i resultaterne af bladprøverne. 

 

Septoria på de nedre hvedeblade i markenPå de nedere blade ses septoria tydeligt hos Toben Lei,  6. maj 2024

Hænder der er ved at lægge hvedeblade på noget køkkenrulleBladprøver og vejning af biomasse, Kring Agro 6. maj 2024

Hvedeblade, der ligger ovenpå en kuvertBladprøver fra Torben Lei, øverste blad, ubehandlet, udtaget den 6. maj 2024

Hvedeblade, der ligger ovenpå en kuvertBladprøver fra Torben Lei, andet øverste blad, ubehandlet, udtaget 6. maj 2024

Hånd, der holder buket af hvedebladeBladprøver fra Kring Agro, 6. maj 2024

Hvedeblade, der ligger på noget køkkenrulle Septoria på de nedre blade hos Kring Agro, 6. maj 2024

 

Siden vi udtog første runde af bladprøver (uge 17), er vi gået et til to bladnivauer op. De nye blade har derfor ikke være fremme så længe, og setoria har således ikke kunnet nå at udvikle sig så meget. Derfor måler vi heller ikke høje værdier i de øverste blade i denne uges prøver.

Vi kan dog konstatere, at septoria arbejder inde i de nyeste blade og har udviklet sig på et lavt til moderat niveau over de sidste 14 dage. Går vi ned på det tredje øverste blad, som vi har udtaget to af stederne, måler vi markant højere septoria værdier end på de to øverste blade. Her kan vi også tydeligt se septoria visuelt på planterne, mens der ingen visuelle symptomer har været på øverste blad og kun 1-5 % på andet øverste.

Vores T1-anbefaling i stadie 32-33 er derfor fortsat: 

0,25-0,3 l/ha Proline Xpert eller 0,3-0,35 l/ha Prosaro 

 

På de to uger, der gået mellem første og anden runde af bladprøver,  er biomassen cirka fordoblet, så det bliver spændende at se, hvordan sygdomspresset og biomassen har udviklet sig den seneste uge, når vi går frem mod T2.

Næste runde af bladprøver udtages i dag, mandag den 13. maj.

 

Resultaterne af bladprøverne bliver scoret efter en skala fra 1-100. Samtidig har vi inddelt skalaen i tre farveniveauer, som angiver, hvor langt septoriaen er udviklet.

 • Grøn farve (1-14): indikerer en lav mængde af Septoria DNA. Her vil sygdommen være sit tidlige stadie eller med begrænset vækst i bladet. Svampebehandling vil være særdeles effektiv
 • Gul farve (15-39): indikerer mængden af Septoria DNA er kraftigt stigende, men er stadig på et niveau/udvikling, der kan kontrolleres effektivt med et svampemiddel 
 • Rød farve (40-100): indikerer niveauet af Septoria DNA nu er så højt, at effektiv kontol med et svampemiddel vil være svært at opnå - der vil typisk allerede være synligt smitte på bladet 

Resultater uge 19

Niels Jørgen Lunden - Frederikshavn
Sort: Pondus
Sådato: 27. september 2023
Resultater uge 19, BBCH 32
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
5 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
15 - -
Anders Rahbek/Søren - Herning
Sort: Sortsblanding: RGT Stokes og Bairstow
Sådato: 27. september 2023
Resultater uge 19, BBCH 32
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
4 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
29 - -
Resultatet af prøverne er desværre forsinket.
Kring Agro, Frank - Fredericia
Sort: Pondus
Sådato: 8. september 2023
Resultater uge 19, BBCH 32
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
4 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
42 - -
VG-Agro, Anders - Kerteminde
Sort: DLG Wheat Mix Star
Sådato: 28. september 2023
Resultater uge 19, BBCH 32
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
3 7 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
12 6 -
Agro Alliancen, Bo Jensen - Ørbæk
Sort: Pondus
Sådato: 15. september 2023
Resultater uge 19, BBCH 32
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
5 6 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
18 14 -
Torben Lei - Sønderborg
Sort: Chevignon
Sådato: 4. oktober 2023
Resultater uge 19, BBCH 33
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
12 - -
Skovdal, Anders Olsen - Holeby
Sort: Champion
Sådato: 7. september 2023
Resultater uge 19, BBCH 33
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
7 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
15 - -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
84 - -
Eskegaard, Jacob - Christiansfeld
Sort: Extase
Sådato: 27. september 2023
Resultater uge 19, BBCH 32
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
2 2 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
11 7 -
Holmegård - Frederikssund
Sort: DLG Wheat Mix Bread
Sådato: 24. september 2023
Resultater uge 19, BBCH 33
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
3 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
10 15 -
Dønnermosegård, Henrik Buck Rasmussen - Ringsted
Sort: Dawson
Sådato: 26. september 2023
Resultater uge 19, BBCH 32
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
1 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
18 - -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 5. blad)
83 - -

Uge 17

Status fra marken uge 17

Som en del af Bayer Designer Solution tester vi igen i år smittetrykket af septoria hos vores 10 værter ved hjælp af qPCR-test. Her måler vi mængden af sygdoms DNA i bladene og sætter en strategi derefter. 

Vi startede allerede udtagningen i vores 10 forsøgsmarker  mandag den 22. april, og lige som de foregående år tager vi en tidlig runde for at få en fornemmelse af, hvor vi er med septoria smitten. Hvad vi dog allerede kunne se, da vi udtog prøverne, er, at alle 10 marker rundt omkring i Danmark er i god kondition i stadie 31.

Lige som sidste år kommer biomassen også til at sætte sit aftryk på strategien i kombination med qPCR-prøverne.

 

Vi har målt septoria i alle 10 forsøgsmarker, og hvis vi sammenligner med niveauerne i samme vækststadie sidste år, har vi fundet mere septoria på øverste blad i år.

Når vi udtager prøverne, laver vi en visuel bedømmelse af bladene, og her var der ingen synlige symptomer på øverste blad og kun 1-5 % på andet øverste blad. I forhold til hvad vi visuelt har kunnet se, har qPCR-prøverne vist, at mængden af septoria inde i bladene har været noget større – især på andet øverste blad. Næste gang vi skal ud og udtage bladprøver den 6. maj, regner vi derfor med at kunne se synligt septoria på de bladniveauer, vi har udtaget i uge 17.

Bayer flag i en hvedemark

Forsøgsmark i Sønderborg hos Torben Lei.

 

Hvedeblade i en spand, der står i en mark

Vejning af biomasse i forsøgsmarken hos Torben Lei.

 

Buket af hvedeblade

Bladprøver fra VG Agro, Kerteminde - øverste blad. Visuel bedømmelse: 0 % angreb

buket af hvedeblade

Bladprøver fra VG Agro, Kerteminde - andet øverste blad. Visuel bedømmelse: 5 % angreb

Hvedeplante i stadie 31

Dawson hvedeplante fra Henrik Bucks mark ved Ringsted.

hvedeplante, der er skåret op på langs

Dawson hvede i stadie 31, første knæ er synligt fra Henik Bucks mark ved Ringsted.

 

Da vi ved, der er septoria i markene, er det vigtigt at få kørt en effektiv T1-behandling, så vi får beskyttet de nye blade og undgår smitten spredes op ad i planten. Med qPCR-prøverne måler vi de faktiske værdier, og 9 ud af 10 steder har vi uanset sort fundet septoria på øverste blad.

Vi anbefaler 0,25-0,3 l/ha Proline Xpert eller 0,3-0,35 l/ha Prosaro til T1-behandlingen.

Dosering tilpasses også efter andre sygdomme som meldug, rust og bladplet. Der er observeret meldug i nogle sorter som Champion og små rust pustler på de nederste blade.
Svampebehandlingen kan kombineres med vækstregulering og næringsstoffer.

 

Resultaterne af bladprøverne bliver scoret efter en skala fra 1-100. Samtidig har vi inddelt skalaen i tre farveniveauer, som angiver, hvor langt septoriaen er udviklet.

 • Grøn farve (1-14): indikerer en lav mængde af Septoria DNA. Her vil sygdommen være sit tidlige stadie eller med begrænset vækst i bladet. Svampebehandling vil være særdeles effektiv
 • Gul farve (15-39): indikerer mængden af Septoria DNA er kraftigt stigende, men er stadig på et niveau/udvikling, der kan kontrolleres effektivt med et svampemiddel 
 • Rød farve (40-100): indikerer niveauet af Septoria DNA nu er så højt, at effektiv kontol med et svampemiddel vil være svært at opnå - der vil typisk allerede være synligt smitte på bladet 

Resultater uge 17

Niels Jørgen Lunden - Frederikshavn
Sort: Pondus
Sådato: 27. september 2023
Resultater uge 17, BBCH 31
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
- - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 5. blad)
6 - -
Anders Rahbek/Søren - Herning
Sort: Sortsblanding: RGT Stokes og Bairstow
Sådato: 27. september 2023
Resultater uge 17, BBCH 31
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
6 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 5. blad)
55 - -
Kring Agro, Frank - Fredericia
Sort: Pondus
Sådato: 8. september 2023
Resultater uge 17, BBCH 31
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
7 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 5. blad)
38 - -
VG-Agro, Anders - Kerteminde
Sort: DLG Wheat Mix Star
Sådato: 28. september 2023
Resultater uge 17, BBCH 31
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
13 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 5. blad)
41 - -
Agro Alliancen, Bo Jensen - Ørbæk
Sort: Pondus
Sådato: 15. september 2023
Resultater uge 17, BBCH 31
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
10 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 5. blad)
59 - -
Torben Lei - Sønderborg
Sort: Chevignon
Sådato: 4. oktober 2023
Resultater uge 17, BBCH 31
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
4 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 5. blad)
17 - -
Skovdal, Anders Olsen - Holeby
Sort: Champion
Sådato: 7. september 2023
Resultater uge 17, BBCH 31
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
5 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 5. blad)
42 - -
Eskegaard, Jacob - Christiansfeld
Sort: Extase
Sådato: 27. september 2023
Resultater uge 17, BBCH 31
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
6 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 5. blad)
43 - -
Holmegård - Frederikssund
Sort: DLG Wheat Mix Bread
Sådato: 24. september 2023
Resultater uge 17, BBCH 31
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
1 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 5. blad)
14 - -
Dønnermosegård, Henrik Buck Rasmussen - Ringsted
Sort: Dawson
Sådato: 26. september 2023
Resultater uge 17, BBCH 31
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
11 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 5. blad)
51 - -

 

BAyer Designer Solution er et eksperiment og projekt under udvikling. Formålet er at måle mængden af Septoria i de udtagede bladprøver, hvorigennem vi vil prøve at udvikle en forståelse for, hvad de forskellige sygdomsniveauer betyder, og hvordan vi kan omsætte dem til strategier. Alle marker er forskellige, og der er mange faktorer, som kan påvirke smittetrykket i hvedemarkerne, herunder sådato, sort, vintervejret og forårsregn. Derfor repræsenterer disse resultater ikke smittetrykket i hele landet. De giver blot et øjebliksbillede af de marker, hvor bladprøverne er udtaget. Vi bestræber os på, at angive så præcise data som muligt, men tager forbehold for afvigelser og eventuelle fejl. Alle informationer er givet i god tro, men skal ikke tages som garanti fra Bayer. Bayer påtager sig ikke noget juridisk ansvar for Bayer Designer Solution, og vi fraskriver os ethvert ansvar for tab, skade eller manglende effekt som følge af brugen af information og data på denne side.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.