Folicur Xpert produktlabel

Folicur Xpert - bredtvirkende svampemiddel til korn, raps og frøgræs

Folicur Xpert er et bredtvirkende svampemiddel til bekæmpelse af sygdomme i hvede, rug, havre, byg, triticale med og uden udlæg samt raps og frøgræs.

Folicur Xpert giver nye muligheder for at rykke en klasse op i forhold til tidligere standardløsninger. Midlets kombination af to aktivstoffer fra Folicur og Proline udgør en god basis for svampebekæmpelse i korn og raps. Således får du i form af Folicur Xpert et effektivt og bredtvirkende svampemiddel.

 

Aktivstoffer

Folicur Xpert indeholder to aktivstoffer: Tebuconazol og prothioconazol.

 

Godkendte afgrøder

 • Hvede
 • Byg
 • Havre
 • Rug
 • Triticale
 • Raps
 • Frøgræs

 

Anvendelse af Folicur Xpert

 • Folicur Xpert kan anbefales udsprøjtet når afgrøden er i vækst og temperaturen er mindst 6°C. Sørg for mindst 1 times tørvejr efter behandlingen.
 • Der er også virkning, selv om de optimale virkningsbetingelser ikke er tilstede, men det begrænser muligheden for at anvende nedsatte doseringer.
 • Behandling på saftspændte planter giver den hurtigste optagelse og den bedste fordeling i planterne.
 • Undgå sprøjtning under ekstreme vejrforhold, f.eks. tørke med stærkt solskin og temperatur over 25°C.

Afgrøde
Sygdomme
Tidspunkt og dosering
Hvede med og uden tillæg
God effekt på gulrust, brunrust, meldug*.
Moderat effekt på septoria (hvedegråplet og hvedebrunplet).
Reduktion: hvedebladplet (DTR)

Vækststadie 30-69
Maks. dosis/behandling: 0,5 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha

Byg med og uden tillæg  God effekt på gulrust, brunrust, meldug*. 
Moderat effekt på Septoria (hvedegråplet og hvedebrunplet).
Reduktion: hvedebladplet (DTR

Vækststadie 30-61
Maks. dosis/behandling: 0,5 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha

Havre med og uden tillæg  God effekt på kronrust, meldug*

Vækststadie 30-61
Maks. dosis/behandling:0,5 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha

Rug med og uden tillæg  God effekt på brunrust, meldug*
Moderat effekt på skoldplet

Vækststadie 30-69
Maks. dosis/behandling: 0,5 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha

Triticale med og uden tillæg

God effekt på brunrust, gulrust, meldug*.
Moderat effekt på skoldplet, hvedebrunplet

Vækststadie 30-69
Maks. dosis/behandling: 0,5 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha

Raps
God effekt på storknoldet knoldbægersvamp.
Moderat effekt på gråskimmel, skulpesvamp, rodhalsråd (Phoma) og lys bladplet (Pyrenopeziza brassicae)

Bekæmpelse af Phoma og lys bladplet med start i efteråret
Efterår vækststadie 14-20 maks. 0,78 l/ha
Forår vækststadie 31-32 maks. 0,32 l/ha
Maks. 1,1 l/ha hvis der startes efterår

Bekæmpelse af svampe forår i vækststadie 31-69
Maks. 2 x 0,78 l/ha

Frøgræs
God effekt på Gulrust, kronrust, sortrust, meldug, mastigosporium og bladpletsygdom
Vækststadie 30-69
Maks. dosis/behandling: 0,5 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha 


God effekt ( >80%); Moderat effekt (60-80%); Reduktion (40-60%)

*Effekten på meldug afhænger af, om der sprøjtes forebyggende eller kurativt. Ved sprøjtning på etablerede angreb kan kun forventes moderat effekt.

   

Blandinger med Folicur Xpert

Se blandingstabellen for blandbare produkter med Folicur Xpert.

 

Godkendelse til mindre anvendelse

Se etiketten for godkendelse til mindre anvendelse.

 

Etiket

Vær opmærksom på fristen for anvendelse og besiddelse af Folicur Xpert med "gammel" etiket er den 31. december 2022.

Klik her for at se den "gamle" etiket.Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.


Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Grøn mark med to træer
Find os på Facebook

Find os på Facebook, hvor der ofte bliver lagt nye og spændende opslag op, der kan gøre dig klogere på plantebeskyttelse i marker.

Bayer Agro TV på YouTube
Se aktuelle videoer på Bayer Agro TV

Bayer Agro TV er aktuelle videoer til dig som landmand. Vores dygtige konsulenter forklarer, hvad du skal være opmærksom på i marken lige netop nu.

Bayer Agro Klub
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG