Betanal - til ukrudtsbekæmpelse i roer, jordbær og rødbeder

Betanal er et effektivt kontaktmiddel til ukrudtsbekæmpelse om foråret i foderroer, sukkerroer, jordbær og rødbeder.


Et bredspektret kontaktmiddel

Betanal er et bredspektret og skånsomt ukrudtsmiddel, der bekæmper en lang række bredbladede ukrudtsarter i foderroer, sukkerroer, rødbeder og jordbær. Betanal sikrer roerne en god start på vækstsæsonen, fordi Betanal er bredspektret og indgår som en fast del af alle sprøjteprogrammer i roer. Betanal er et kontaktmiddel, hvilket betyder, at det kun optages i planten, der hvor det påføres. Midlet transporteres dermed ikke rundt i planten.

 

Aktivstoffer 

Betanal indeholder et aktivstof: Phenmedipham.

 

Godkendte afgrøder

  • Foderroer
  • Sukkeroer
  • Rødbeder
  • Jordbær

 

Anvendelse af Betanal

  • Betanal er særdeles effektiv til bekæmpelse af ukrudtsplanter på kimbladstadiet, mens de ved fortsat vækst hurtigt bliver mere modstandsdygtige. Vær derfor opmærksom på ukrudtet.
  • Betanal kan anvendes alene eller i blanding med andre midler, som led i et sprøjteprogram.
  • Der må anvendes højst 6 l/ha/år, og der må udføres højst 4 behandlinger/år.
  • Rødbeder skal på behandlingstidspunktet have udviklet 2 blivende blade.
Sprøjtetidspunkt*) 
Ukrudt på kimbladstadiet

Nyt ukrudt på kimbladstadiet
6 - 8 dage senere

Nyt udkrudt på kimbladstadiet
7 - 14 dage senere

Bred flora af tokimbladede ukrudtsarter
1,5 - 2,0 l Betanal + Goltix

1,5 - 2,0 l Betanal
+ 0,15 - 0,23 l Nortron SC
+ Goltix/Safari

1,5 - 2,0 l Betanal
+ 0,15 - 0,23 l
Nortron SC
+ Goltix/Safari


*) Er det ikke muligt at køre på ukrudtets kimbladsstadie, eller øges intervallerne mellem behandlingerne, hæves doseringen af B
etanal. Ved hundepersille tilsættes Safari. Ved anvendelse af 4 behandlinger skal doseringen tilpasses, således at den samlede mængde af phenmedipham ikke overskrider 960 g/år.

For at opnå bred effekt på almindeligt forekommende ukrudtsarter anbefales det, at der blandes med egnet godkendt middel. Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere.

NB: Nortron SC må maks. anvendes 3 gange pr. år med maks. 0,23 l/ha.

 

Blandinger med Betanal

Normalt bør der være en uges afstand til andre behandlinger. Behandling af kvik bør først ske, når denne igen har overvundet en eventuel svidning fra bladsprøjtningerne. Betanal kan blandes med andre ukrudtsmidler, insektmidler, manganchelat, penetreringsolie. Følg normale regler for sammenblanding.

For blandbare produkter med Betanal, klik her for at se blandingstabellen.

  

Goltix® Adama; Safari® FMC

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. 

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

 

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket