Udnyt potentialet i din vinterraps

Vi vil kende vores sorter under rigtige landmandsforhold, da det er her de skal vise deres værd. Derfor samarbejder vi hvert år med forsøgsværter over hele Danmark, hvor vi får en værdifuld indsigt i sorterne under markforhold. Læs mere om sorterne herunder og find den rigtige sort til din mark.
Rapssæk med DK Exsteel
DK Exsteel

DK Exsteel er en hurtigt voksende sort, der klarer sig godt på udfordrende lokaliteter. Sorten har en god sygdomsprofil mod phoma og lys bladplet. Skulpeopspringsresistens minimerer dryssespild og giver øget fleksibilitet til høst.
Dekalb rapssæk med  DK Exlevel
DK Exlevel

DK Exlevel er en kompakt sort, der egner sig godt på udfordrende lokaliteter og har en god sygdomsprofil mod phoma og lys bladplet. Sorten er højt ydende med effektiv kvælstofoptagelse og har en rigtig god udvikling i foråret med god stængelstyrke.
Rapssæk med DK Expectation
DK Expectation

DK Expectation er en robust og hurtigt voksende sort med TuYV tolerance og delvis tolerance mod kranskimmel. Sorten har effektiv kvælstofudnyttelse ved lav kvælstofforsyning og god tolerance overfor skadedyr i fremspiringsfasen.
Rapssæk med DK Exbury
DK Exbury

DK Exbury en sort med højt udbyttepotentiale med en lav og kompakt vækst i efteråret, der egner sig godt til kolde lokaliteter. Sorten har TuYV resistens og en god sundhed og sygdomsprofil mod phoma og lys bladplet.
Rapssæk med DK Plasma
DK Plasma

DK Plasma er en kålbroktolerant sort, der kan etableres på arealer med høj risiko for kålbroksmitte. Sorten er hurtigt voksende og egner sig godt til sen såning og udfordrende lokaliteter. Den har en rigtig god sygdomsprofil mod især phoma og lys bladplet.
Rapssæk med DK Placid
DK Placid

DK Placid er en hurtigt voksende sort med gode agronomiske egenskaber og en middel kålbroktelerance. Sorten kan etableres på arealer, hvor kålbroksmitte vurderes lavt eller forekommer i små pletter. Ydereligere har den resistens mod TuYV, der overføres via ferskenbladlus.
Rapssæk med V367OL
V367OL

V367OL er en HOLL-rapssort, der dyrkes på kontrakt med pristillæg pga. den særlige oliesyresammensætning, der anvendes i fødevareindustrien. Sorten har en høj stængelstyrke, og den hurtige efterårsvækst sikrer god etablering. Som noget nyt i HOLL-sortimentet har sorterne nu skulpeopspringsresistens.