Udnyt potentialet i din vinterraps

Vi vil kende vores sorter under rigtige landmandsforhold, da det er her de skal vise deres værd. Derfor samarbejder vi hvert år med forsøgsværter over hele Danmark, hvor vi får en værdifuld indsigt i sorterne under markforhold. Læs mere om sorterne herunder og find den rigtige sort til din mark.
Dekalb sæk med DK Exsteel
DK Exsteel

DK Exsteel er en hurtigt voksende sort, der klarer sig godt på udfordrende lokaliteter. Sorten har en god sygdomsprofil mod phoma og lys bladplet. Skulpeopspringsresistens minimerer dryssespild og giver øget fleksibilitet til høst.
Dekalb sæk med DK Exlevel
DK Exlevel

DK Exlevel er en kompakt sort, der egner sig godt på udfordrende lokaliteter og har en god sygdomsprofil mod phoma og lys bladplet. Sorten er højt ydende med effektiv kvælstofoptagelse og har en rigtig god udvikling i foråret med god stængelstyrke.
Dekalb sæk med DK Exbury
DK Exbury

DK Exbury en sort med højt udbyttepotentiale med en lav og kompakt vækst i efteråret, der egner sig godt til kolde lokaliteter. Sorten har TuYV resistens og en god sundhed og sygdomsprofil mod phoma og lys bladplet.