DK Exlevel
DK Exlevel er en kompakt sort, der egner sig godt på udfordrende lokaliteter og har en god sygdomsprofil mod phoma og lys bladplet. Sorten er højt ydende med effektiv kvælstofoptagelse og har en rigtig god udvikling i foråret med god stængelstyrke.
Dekalb sæk med DK Exlevel
Agronomi
Efterårsvækst
Kompakt
Vinterfasthed
Rigtig god
Tidlighed ved blomstring
Medium-sen
Plantehøjde
Høj
Lejesæd
Lav
Olieindhold
Højt
Skulpeopspringsresistens
Ja
Resistens mod lys bladplet
God
Phomaresistens
Rigtig god
Nøgleegenskab
Ikon med kompaktvoksende rapsplante

Kompakt efterårsvækst

Sorterne har en rolig efterårsvækst og er dermed velegnede til tidlig eller normal såning.

Ikon med et stor N med et flueben i nederste højre hjørne

Nitrogen effektiv

Rapsens evne til at opretholde udbytteniveauet ved reduceret kvælstofforsyning.

Ikon med en rapsplante og et termometer

Vinterfasthed

Sorterne testes i lande, der har hårdere vintre end i Danmark for at være sikker på, at sorterne kan klare en hård dansk vinter.

Ikon med et blåt skjold, hvor der står Rlm7 indeni

Dobbelt phomaresistens

Kombinationen af den specifikke (kvalitative) RLM7 resistens og den polygene (kvantitative) resistens giver en enestående beskyttelse mod rodhalsråd.

Ikon med en rapsskulpe, der drysser frø ud af

Skulpeopspringsresistens

Genetisk resistens der holder skulperne sammen, så dryssespild og udbyttetab undgås op til og ved høst. Skulpeopspringsresistens giver øget fleksibilitet i høst og færre spildplanter i det efterfølgende sædskifte.

Ikon med dråbe med et plus i øverste højre hjørne

Højt olieindhold

Sorter med særlig højt olieindhold.

Tekniske anbefalinger

  • Plantebestand: Alm. rækkesåning: 30-45 pl./m2 – Gruppesåning (50 cm rk.): 25-30 pl./m2
  • Egnet til tidlig såning fra primo august
  • Vær opmærksom på rapsjordlopper i fremspiringsfasen

Christian, Klaus og Jens-Richardt står i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt en af vores dygtige konsulenter i marken.