Skyggevikler

Cnephasia interjeetana

Skyggevikleren er en lille brunlig sommerfugl, hvis brungrå larve kan blive ca. 2 cm lang.

Larven overvintrer i hegn og føres om foråret med vinden ind i markerne. Skyggeviklerens larve kan angribe mange forskellige plantearter.

Larverne vikler topskuddene sammen og æder af blomsterknopperne, hvorved det går ud over bælgsætningen. Samtidig danner larven et hvidt spindelvævagtigt spind.

Efter nogle uger forpupper larven sig i jorden. Den voksne sommerfugl kommer frem i juli, hvor den lægger æg i hegn o. lign. og hvor larverne overvintrer.

De kraftigste angreb forekommer i kanten af markerne.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.