Sådan håndterer du rajgræs

Almindelig- og italiensk rajgræs bliver mere og mere udbredt i Danmark og med indførslen af tidlig såning af vintersæd, for at opfylde kravet for efterafgrøde, har rajgræs optimale vilkår for at brede sig. Men hvordan holder du bestanden nede på denne aggressive græsart? 

Store rajgræsplanter i en hvedemark

Rajgræs er et stigende problem, og det er kun få, der kan sige sig fri for denne ukrudtsart. Bekæmpes rajgræsset ikke tilstrækkeligt effektivt, er det et dyrt bekendtskab i alle afgrøder, da det giver afgrøderne kamp til stregen om lys, plads, nærringsstoffer og ikke mindst vand. Forhold som sædskifte med en stor andel af vintersæd, tidlig såning og øget udbredelse af pløjefri dyrkning er alt sammen med til at gøre rajgræs til et stigende problem. For at bestanden ikke øges på længere sigt, er der derfor et stort fokus på at holde den nede på et absolut minimum.

 

Udsæt såningen af vintersæd

Skal der dyrkes vintersæd, så anbefaler Ivan at udsætte såningen til langt ud på efteråret, for jo færre rajgræs planter, der er til foråret, jo større er succesen i bekæmpelsen. Har vi en population på f.eks. 1 million rajgræsplanter på en hektar, så er der måske 1-2 planter, der ikke er modtagelige overfor udkrudtsmidlet og overlever behandlingen. Disse planter smider frø, der udvikler sig til planter i den kommende vintersædsafgrøde, som vi heller ikke kan bekæmpe. Er udgangspunktet derimod 1000 rajgræsplanter per hektar ved sen såning, så er chancen langt større for, at en kemisk bekæmpelse vil virke tæt på 100 %. Med andre ord, så drejer det sig om at undgå meget store populationer af rajgræs på grund af øget selektion.

Mist i en mark, der er behandlet med 0,9 l/ha Cossack OD, men en stor bestand af rajgræs
Billede: viser en mist efter, at marken er handlet med 0,9 l/ha Cossack OD i begyndelsen af marts 2020 mod en særdeles stor bestand af rajgræs.

 

Både i vinterhvede, triticale og rug har vi gode græsmidler, mens det kniber mere i vinterbyg. Derfor bør man ikke dyrke vinterbyg, hvis der er meget rajgræs. Når man behandler, bør man sikre sig, at forholdene er så optimale som muligt for at opnå en høj effekt. Behandlingen bør foretages så snart, der er vækst i ukrudtet, da effekten har stor indflydelse på, om det er store eller små planter, der skal bekæmpes.

 

Hånd der holder lille rajgræs plante med hvide rødder
Billede: Begyndende vækst ses på de hvide rødder

 

Til bekæmpelse af rajgræs i vinterhvede og triticale anbefaler Ivan at køre lige så snart, der er vækst i ukrudtet med en dosis på 0,7-0,9 l/ha Cossack OD. I vinterrug må der maks. anvendes 0,6 l/ha Cossack OD.

I vinterbyg må der maks. anvendes 50 ml/ha Hussar Plus OD, men grundet den lave dosis kan der ikke forventes fuld bekæmpelse.
Er spildfrø af rajgræs et problem på din ejendom, bør du have fokus på dit sædskifte, så du undgår utilsigtet opformering.

 

Undgå resistens

Vi ser desværre øget forekomster af resistens, specielt mod italiensk rajgræs. Denne stigning i resistens overfor italiensk rajgræs bekræftes i de mange frøprøver, vi sender til undersøgelse. I prøverne måler vi oftest Metabolisk-resistens, og det betyder, at resistensen også gælder for andre ukrudtsmidler. Er der først opstået resistens på en ejendom, bør man indstille dyrkningen af vintersæd og gå over til vårsæd, hvor frøsætningen er mindre - og det er derfor nemmere af få bugt med problemet. Det er nok ønsketænkning helt at udrydde en population af rajgræs, men det kan lade sig gøre at holde bestanden nede på et tåleligt niveau.

 

Tænk sædskiftet igennem og hold rajgræs-bestanden nede

Har du rajgræsproblemer på din ejendom, bør du tænke hele dit sædskifte igennem. Sørg for at få så mange forskelligartede afgrøder som muligt ind i sædskiftet, f.eks. bredbladede afgrøder. Undgå også dyrkning af vintersæd to år i træk, idet den største opformering foregår i vintersæd. Er der mulighed for en effektiv bekæmpelse, så skal det udnyttes for at kunne reducere bestanden.

 

Bekæmp spildfrø før såning af vårsæd

Hvis der er spiret nye rajgræs planter frem inden såning om foråret, bør en effektiv bekæmpelse af spildfrø udføres med Glyphosat, så ingen rajgræsplanter overlever såningen. I vårbyg følges der op med Hussar Plus OD, når nyfremspiret rajgræs har opnået en størrelse på ca. 2-3 blade i gennemsnit.

Til forårssåede bredbladede afgrøder findes der flere fob-midler, som er effektive til bekæmpelse af rajgræs. Hussar Plus OD må dog ikke anvendes i havre.

 

Kendetegn for almindelig/italiensk rajgræs

 

Kendetegn

Almindelig rajgræs 

Italiensk rajgræs 

Tidligt stadie  Bladlejet klaplagt  Bladlejet sammenrullet 
Undersiden af bladene  Er stærkt skinnende  Er stærkt skinnende 
Voksen plante Småaks er stakløse  Langstakkede aks 
Formering  Overvejende ved hjælp af frø  Overvejende ved hjælp af frø 
Vækst  Aggressiv vækst  Meget aggressiv vækst 

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.