Sådan bekæmper du agerrævehale

Der er få ukrudtsarter, der er lige så grådige som agerrævehale. Derfor kræver agerrævehale et helt ekstraordinært fokus og effekt blot for at holde ukrudtstrykket stabilt.

Hænder, der holder en aggerrævehale

I første omgang handler det om at holde markerne i god form. Agerrævehale er et græsukrudt, der trives særdeles godt i dårligt drænede områder, så det er vigtigt at vedligeholde markernes dræn. Når det er tid til at etablere afgrøder, skal der foretages en god og tilstrækkelig jordbearbejdning, der sikrer perfekte forhold ved såning. På den måde etablerer man gunstige vækstforhold for afgrøden, så den allerede fra start kan yde mest mulig konkurrence mod agerrævehale.

Sensåning er et godt værktøj til at reducere fremspiring af agerrævehale. Sås der 2 uger senere end normalt, kan vi reducere fremspiring af agerrævehale med 50 %. Da vi ved sensåning samtidig anvender en højere udsædsmængde, har vi både færre agerrævehaler og kan bedre konkurrence mod dem. Dog er det gode såbed afgørende. Er der risiko for, at man går på kompromis med det gode såbed, er det bedre ikke at udsætte såningen.

 

Vælg effektive løsninger

Én agerrævehale kan kaste 800 frø pr. plante og derved volde store tab, hvis den først får fat. For at være på forkant med agerrævehale, anbefaler vi, at der skal foretages en effektiv behandling i foråret, evt. tilsat noget flydende gødning, når der er begyndende vækst.

Agerrævehale med hvide rødder 
Billede: De hvide rødder er tegn på, at agerrævehalen er i vækst

 

Vi så igen sidste efterår, at de bedste efterårsløsninger til bekæmpelse af agerrævehale var kombinationer med Mateno Duo og Prosulfocarb behandlet ved kornets fremspiring i st. 10-11. Denne løsning er blevet velmodtaget i praksis, både med og uden ekstra opfølgning i efteråret med enten Topik eller Atlantis OD. I foråret laves der en opfølgning med en fuld dosis Atlantis OD eller Cossack OD + olie, så snart der er vækst i ukrudtet. Ved at tilsætte 10 kg N flydende gødning pr. hektar, kan midlernes effekt styrkes yderligere med 10-15 procentpoint. Hvis man allerede har anvendt Atlantis OD i efteråret, er man dog nødt til at vælge et andet middel til bekæmpelsen i foråret.

Billedet viser effekten af en efterårsløsning med Mateno Duo
Billede: Effekt af efterårsbehandlinger. Til venstre ses ubehandlet, mens billedet til højre er behandlet i st. 10-11 med 0,5 l/ha Mateno Duo + 0,75 l/ha Prosulfocarb (Langeland, januar 2021)

Graf, der viser at effekten af Cossack OD og Atlantis OD styrkes yderligere ved at tilsætte flydende gødning

Billede: Forsøget viser, at effektern af Cossack OD og Atlantis OD styrkes yderligere ved at tilsætte flydende gødning

 

Agerrævehale er vinterenårig og tilpasset vintersædsmarkernes livscyklus. Et blandet sædskifte med vårsæd er derfor effektivt i forhold til at reducere ukrudtstrykket. Uspirede frø kan overleve op til fem år i jorden, men ved at have effektive ukrudtsstrategier over flere år kan du reducere ukrudtstrykket væsentligt. Dog skal der kun et dårligt år til, for at den grådige art kan tage fat igen. Planlæg derfor aldrig alene ud fra sidste sæson. Denne sæsons udfordringer skal løses ud fra de aktuelle forhold i marken, men hav erfaringerne fra de foregående år med i tankerne, når du lægger din ukrudtsstrategi. En succesfuld strategi kræver, at man som minimum har reduceret antallet af agerrævehale ved høst til 3-4 stk. pr. m2., ellers vil man ofte have en opformering af problemet det efterfølgende år.

 

Hav fokus på resistens

Agerrævehale er i højrisiko for at udvikle resistens mod ukrudtsmidler. Det er således vigtigt både at anvende effektive doser, korrekt timing og midler fra forskellige middelklasser. Det er dog ikke sikkert, at der er tale om resistens, hvis ukrudtsbekæmpelsen ikke har været tilstrækkelig. Billedet herunder viser tre agerrævehale populationer indsamlet i sommeren 2020 fra marker, hvor der ikke blev opnået en tilfredsstillende effekt af forårsløsningen. Frøene blev udsået igen i efteråret og behandlet med Cossack OD. I langt de fleste tilfælde var der ikke tale om resistens. Derimod kunne den manglende effekt skyldes en forkert timing.

Tre populationer af agerrævehale i potter
Billede: De tre populationer af agerrævehale indsamlet i sommeren 2020. Ubehandlet i de øverste potter på billedet.

 

Fakta

Agerrævehale er en af de mest grådige græser og kan forvolde store tab, hvis den først får fat
Indsatsen mod agerrævehale er godt givet ud - når først de er der, er agerrævehale ikke til at komme af med igen
En effektiv bekæmpelse af agerrævehale kvitterer ikke kun i indeværende år men også i årene efter

 

 

Topik® Adama

 

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.