Vælg en målrettet strategi mod væselhale

Væselhale er på få år blevet et voldsomt problem rundt om i de danske marker, og det nye dominerende græsukrudt kan ikke alene bekæmpes med kemi. For at slippe af med væselhale er du nødt til at lægge en målrettet ukrudtsstrategi bestående af flere tiltag.

Væselhale plante

Væselhale har de seneste år spredt sig voldsomt og er i dag særligt et problem i marker med frøgræs og vintersæd. Da væselhale med sit udseende og voksemåde ligner rødsvingel, er den svær at rense fra afgrøden og kan derfor næsten findes i alle rødsvingelmarker. I vintersæd kan væselhale give store udbyttetab. Hvis den først har haft mulighed til at vokse uhæmmet i vinterhvede, kan det koste op til 40 % af udbyttet. For at undgå et stort udbyttetab er det vigtigt, at du kommer ud i marken og kontrollerer, at der ikke er væselhale. Væselhale har en høj frøsætning, så er du uopmærksom, kan den i løbet af kort tid hurtigt volde store problemer.

 

Brug hele værktøjskassen mod væselhale

Om efteråret kan der opnås en god effekt på væselhale, hvis der laves en tidlig ukrudtsbehandling med Mateno Duo og Prosulfocarb i stadie 10-12. I en hvedemark, der er blevet behandlet tidligt, kan der ses en effekt på op til 80 % mod væselhale.

Graf der viser effekt på væselhale med Mateno Duo og Prosulfocarb

 

Når væksten går i gang i det tidlige forår,  laves der en opfølgning med enten Cossack eller Atlantis OD. På trods af ukrudtsmidlernes gode virkning på væselhale, så har de ikke 100 % effekt, og da væselhale vokser frem over en lang periode, er vi nødt til at kombinere vores ukrudtsstrategi med andre redskaber fra værktøjskassen. På den måde mindsker vi også risikoen for, at ukrudtet udvikler resistens mod vores midler.  

For det første bør man overveje, hvornår man etablerer sine afgrøder. Tidlig såning fremmer betingelserne for væselhales vækst i efteråret, og kan man udsætte såtidspunktet 10-14 dage, vil det være med til at reducere fremspiring. Udnyt mulighederne for at bekæmpe væselhale ved f.eks. at anvende Kerb i vinterraps. Det kan være en god idé at veksle imellem vintersæd- og vårsædsafgrøder. Da væselhale ikke kan nå at sætte frø i en vårsædsafgrøde, er vårbyg et godt alternativ til at undgå opformering.

Hånd der holder væselhale plante
Billede: Væselhale vokser frem over en lang periode og kan allerede opnå en betydelig størrelse først på vinteren.

 

Er væselhale blevet et problem i en afgrøde, bør man overveje helt at destruere det område i marken ved fysisk at slå afgrøden ned, eller anvende Roundup i den plet, hvor væselhalen har bredt sig. På den måde undgås frøspredning.
Det er også vigtigt at overveje, hvordan man arbejder med jorden. Pløjningen er effektivt til at mindske antallet af væselhaler, da du får vendt den øverste del af jorden, så frøene kommer nederst i plovfuren. Spredning af frø kan også ske ved transport med maskiner fra mark til mark. Det er derfor en god idé at rengøre dine maskiner i marken, hvor der har været forekomst af væselhale.

 

Fakta:

Væselhale:
Er på få år blevet et dominerende græsukrudt i Danmark
Ligner kulturgræsser og kan forveksles med rødsvingel
Er specielt  uønsket i græsfrøavl, hvor frarensning er vanskelig
Vokser langsomt i efteråret, men har stor frøspredning i juni-juli inden høst
Kan ved kraftige angreb forvolde udbyttetab i hvede på ca. 40 %

 

 

Boxer® Syngenta; Kerb® Corteva

 

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.