Propulse produktlabel

Propulse

Propulse er klar til brug mod septoria

Propulse er netop blevet registreret til brug mod de væsentlige svampesygdomme i alt korn, raps og majs. Propulse er et nyt stærkt septoria-middel, som kombinerer det nyeste SDHI-aktivstof i korn (fluopyram) med prothioconazol, aktivstoffet fra Proline, som er det stærkest tilgængelige triazol-aktivstof. Nye aktivstoffer mod septoria er nødvendige og længe ventet.

Sådan bruger du Propulse

Fanebladssprøjtningen er den vigtigste at få udført i hvede, og derfor bør Propulse være første valg til denne behandling. Begge aktivstoffer i Propulse har en god langtidsvirkning i planten, og giver en effektiv beskyttelse af fanebladet.

Brug en robust dosis af SDHI-midlet. Det er anbefalingen fra Aarhus Universitet, Flakkebjerg. Derfor anbefales det at anvende minimum 0,5 l/ha Propulse til beskyttelse af fanebladet. Under fugtige forhold og i meget septoria udsatte områder, kan dosis med fordel øges til 0,75 l/ha.

Propulse er et middel rettet mod septoria i hvede, med en rigtig god sideeffekt på DTR, god effekt på meldug og moderate rustangreb. I meget rustmodtagelige sorter anbefales at tilsætte til 0,1 l/ha Rubric eller 0,15 l/ha Comet Pro til Propulse doseringen.

Propulse er godkendt indtil stadie 61 og kan naturligvis også anvendes til den sidste svampebehandling i hvede (aksbeskyttelsen). Alternativ anbefales det at anvende blandinger af ProlineXpert eller Prosaro sammen med en SDHI partner, for at beskytte faneblade og aks bedst muligt.

Illustration anbefalet dosis i hvede

Forsøgsresultater med Propulse mod septoria

Propulse har været med i de danske hvedeforsøg fra Landscenteret til bekæmpelse af septoria og anvendelsen af Propulse, viser at netto merudbyttet øges med cirka + 200 kg til 400 kg/ha anvendt i sammenlignelige doseringer af nuværende SDHI midler i de forskellige forsøg.

Graf

 

 Graf

Propulse - godkendelse og afgrøder

Skema

Propulse

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG