Propulse

Propulse er klar til brug mod septoria

Propulse er netop blevet registreret til brug mod de væsentlige svampesygdomme i alt korn, raps og majs. Propulse er et nyt stærkt septoria-middel, som kombinerer det nyeste SDHI-aktivstof i korn (fluopyram) med prothioconazol, aktivstoffet fra Proline, som er det stærkest tilgængelige triazol-aktivstof. Nye aktivstoffer mod septoria er nødvendige og længe ventet.

Sådan bruger du Propulse

Fanebladssprøjtningen er den vigtigste at få udført i hvede, og derfor bør Propulse være første valg til denne behandling. Begge aktivstoffer i Propulse har en god langtidsvirkning i planten, og giver en effektiv beskyttelse af fanebladet.

Brug en robust dosis af SDHI-midlet. Det er anbefalingen fra Aarhus Universitet, Flakkebjerg. Derfor anbefales det at anvende minimum 0,5 l/ha Propulse til beskyttelse af fanebladet. Under fugtige forhold og i meget septoria udsatte områder, kan dosis med fordel øges til 0,75 l/ha.

Propulse er et middel rettet mod septoria i hvede, med en rigtig god sideeffekt på DTR, god effekt på meldug og moderate rustangreb. I meget rustmodtagelige sorter anbefales at tilsætte til 0,1 l/ha Rubric eller 0,15 l/ha Comet Pro til Propulse doseringen.

Propulse er godkendt indtil stadie 61 og kan naturligvis også anvendes til den sidste svampebehandling i hvede (aksbeskyttelsen). Alternativ anbefales det at anvende blandinger af ProlineXpert eller Prosaro sammen med en SDHI partner, for at beskytte faneblade og aks bedst muligt.

Forsøgsresultater med Propulse mod septoria

Propulse har været med i de danske hvedeforsøg fra Landscenteret til bekæmpelse af septoria og anvendelsen af Propulse, viser at netto merudbyttet øges med cirka + 200 kg til 400 kg/ha anvendt i sammenlignelige doseringer af nuværende SDHI midler i de forskellige forsøg.

 

 

Propulse - godkendelse og afgrøder

Propulse

Copyright © Bayer AG