torsdag, 21. marts 2024

Vinterraps kvitterer for svampebehandling i fuld blomst

- Den vigtigste svampebehandling i vinterraps er den, der er rettet mod knoldbægersvamp i blomstringsfasen, og gennem årene har den i 75-80 % af alle landsforsøg givet pengene godt igen til rapsavlerne, udtaler Jens-Richardt Thyssen fra Bayer.
Sprøjte, der kører i en blomstrende rapsmark

Det optimale tidspunkt for den vigtige svampehandling i blomstringsfasen er stadie 65 – det er når 50-60 % af blomsterne på hovedskudet er åben, og de første kronblade begynder at fald af. Vi ser desværre en tendens til, at nogle rapsavlere får behandlet for sent, da man måske synes, at rapsen skal være helt gul, inden der køres, men det er ikke optimalt.

 

Svampebekæmpelse skal foretages rettidigt i stadie 65

I årets forsøg var det meget tydeligt, at svampebehandlingen i stadie 65 er meget vigtig, og i særdeleshed er timing vigtig mod svampesygdomme som knoldbægersvamp, skulpesvamp og lys bladplet. 

- Årets forsøg viste, at forskellen mellem at behandle med 0,7 l/ha Propulse i stadie 65 og for sent i stadie 71 var 243 kg/ha frø brutto. Omregnes det til kroner, svarer det til godt +800 kr/ha ekstra for den rettidige behandling. Derfor er mit budskab, at det er bedre at svampebehandle to dage for tidligt end otte dage for sent, siger Jens-Richardt.

Forsøg, der viser rettidig svampebehandling i stadie 65 er meget vigtig

 

I et andet forsøg hos SLF, Haderslev var der særdeles høje merudbytter for svampebehandling i stadie 65. Helt præcist +1187 kg/ha frø i merudbytte. Når omkostningerne trækkes fra til planteværn og kørsel og omregnes til kroner, så er tilbagebetalingen på +3.500 kr/ha til rapsavleren. I dette forsøg var der ikke angreb af knoldbægersvampe, men mere gråskimmel og lys bladplet på stængler og blade. 

Forsøg med Propulse i raps, når der er høje udbytter

 

Anbefaling til 2024: Keep it simple

Ifølge Jens-Richardt er anbefalingen til 2024 helt klar.

- Den vigtigste svampebehandling er i stadie 65. Årets forsøg viser, at en svampebehandling med 0,7 l/ha Propulse er den mest rentable for rapsavleren. Da mange planteavlere allerede anvender Propulse i mange andre afgrøder og har produktet på hylderne, er det en enkel og sikker løsning.

- Der er også andre løsninger på markedet, hvor der blandes med forskellige produkter, men det er slet ikke nødvendigt” udtaler Jens-Richardt og fortsætter. 

- Årets landsforsøg og tidligere forsøg viser, at Propulse alene sikrer det bedste resultatet, så der er ingen grund til at gøre det mere indviklet – keep it simple.

Forsøg, der viser 0,7 l/ha Propulse er bedst i raps

 

En eller to svampebehandlinger under blomstring

I årets forsøg var der ikke tilbagebetaling for en ekstra svampebehandling 10-14 dage efter stadie 65, men Jens-Richardt anbefaler, at hvis det regner eller er meget fugtigt under hele blomstringen, så bør rapsavleren overveje at behandle en ekstra gang. 

- Jeg mener, der her er to muligheder – enten at anvende et strobilurin-frit produkt som Folicur Xpert og Prosaro eller Pictor Active®, som indeholder strobilurin. Fordelen ved Folicur Xpert og Prosaro er, at de indeholder to vigtige triazol-aktivstoffer, som ikke forgrønner rapstænglerne og derved nedsætter høstkapaciteten eller udsætter rapshøsten unødigt, afslutter Jens-Richardt. 

Grafik, der viser Bayers anbefalinger til svampebekæmpelse i raps med Propulse

 

Pictor Acitve® BASF; Amistar® Syngenta; Orius Gold® Nufarm 

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Christian, Klaus og Jens-Richardt står i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt en af vores dygtige konsulenter i marken.

Billede af en mark, hvor der er lagt et Facebook logo indover
Find os på Facebook

Følg med på vores Facebook, hvor vi nye og spændende opslag fra marken.

Hvedemark, hvor der er lagt et YouTube logo indover
Følg os på YouTube

Følg med på YouTube og se vores aktuelle videoer fra med anbefalinger.