onsdag, 30. marts 2022

3 gode råd til bekæmpelse af ukrudt i vårbyg

Etablering af vårbyg er i fuld gang og er allerede startet medio marts. Det første er tæt på fremspiring, og strategien til ukrudtsbekæmpelse er vigtig, især i marker hvor der efterfølgende skal dyrkes frøgræs. Det er også vigtigt at tænke resistens ind i ukrudtstrategien, da vi ser en fortsat stigende udvikling. Klaus Nielsen fra Bayer kommer her med tre gode råd til vårbyggen.
Mark med vårbyg med 1-2 blade

God etablering er nøglen til succes

"God etablering må man ikke gå på kompromis med. Den gode vårbyg-afgrøde har sit fundament i etableringen og såbed", forklarer Klaus og fortsætter: "Sørg for at kernerne bliver placeret i rette dybde afhængig af fugtigen i jorden på den givne lokalitet. Derudover er nedfældet gødning før såning eller endnu bedre placeret gødning ved såning særlig vigtig for at få en ensartet fremspiring - især under tørre forhold. Udover at sikre en ensartet fremspiring, sikrer det også efterfølgende mod manganproblemer, da næringsstofferne ligger tæt ved plantens hårrødder i spiringszonen". 

Mange steder nedfældes gylle forud for såning, og mængden afhænger af typen. Gylle kan dog ikke gøre det ud for startgødning, og derfor er det stadig en rigtig god idé at placere en del af gødningen ved såning, da det giver en hurtigere virkning. Det hjælper samtidig afgrøden til at lukke rækkerne af og dermed konkurrere bedre mod ukrudtet. 

Traktor med såmaskine kører på sort jord i en mark
Billede: Etablering af vårbyg

 

Tænk resistens ind i middelvalg og løsning

Resistens bør altid være en del af overvejelserne ved middelvalg, når den rette strategi skal sammensættes til ukrudtsbekæmpelse. "Vi ser fortsat flere tilfælde af ukrudtsresistens, særligt inden for græsukrudt som italiensk rajgræs men nu også enårig rapgræs. Derudover er det kendt, at vi har flere tilfælde af resistent fuglegræs, kamille og kornvalmuer inden for de tokimbladet arter", udtaler Klaus. 

"Vores anbefaling er anvende og kombinere forskellige aktivstoffer, som komplementerer hinanden mod ukrudtsarterne. Tankmix af f.eks. Hussar Plus OD + DFF + Pixxaro styrker den samlede effekt både på græs- og tokimbladet ukrudt. Det er vigtigt altid at tænke de efterfølgende afgrøder ind og sikre, at særligt f.eks. enårig rapgræs og rajgræs også bekæmpes i vårbyg".

Vi har gennem flere års forsøg set, at tilsætningen af Pixxaro til Hussar Plus OD + DFF sikrer en bred og bedre effekt i marken, hvor der optræder enårig rapgræs, storkenæb og kornvalmue. Forsøg har vist, at blandingen af 0,07 l/ha Hussar Plus OD + 0,03 l/ha DFF + 0,20 l/ha Pixxaro har reduceret mængden af enårig rapgræs med ca. 15-20 % i forhold til tankmix med Hussar Plus OD + DFF. Det tyder på, at der opnås en god synergieffekt med tankmix af Hussar Plus OD + DFF + Pixxaro, og samtidig er det en effektiv resistensstrategi. 

Graf der viser effekten på græsukrudt i vårbyg med Hussar Plus

 

Timing af ukrudtsbehandlinger

Før fremspiring

Flere planteavlere anvender i dag at behandle med DFF på sort jord. Det giver god mening, hvis det passer ind i management, og "giver ro på" med den efterfølgende ukrudtsopfølgning. Vores anbefaling er at vente med DFF sprøjtning til "jorden har sat sig", dvs. 3-4 dage dage efter såning. Eventuel tromling bør foretages før sprøjtning, så DFF-filmen på jordfladen ikke brydes. DFF sikrer effekt på enårig rapgræs, kamille, agerstedmorder, ærenpris, tvetand m.fl. Jo bedre jordfugtig, jo højere effekt opnås med DFF. 

Efter fremspiring

Kan du ikke få timing på sort jord med DFF til at fungere, så afvent til kornet har 3-5 blade og kør derefter med en kombination af 0,05-0,07 l/ha Hussar Plus OD + 0,03 l/ha + 0,2 l/ha Pixxaro + spr. klæbemiddel. Sørg for at græsukrudtet har 2-3 blade ved behandling. 

Med denne blanding udnyttes op til seks aktivstoffer, som har høj effekt på både græs- og tokimbladet ukrudt og jord- og bladvirkning. Samtidig inkluderes tanken med fokus på at minimere forekomst af resistent ukrudt i jordbanken. Løsningen kan anvendes indtil kornets vækststadie 30 og kan også anvendes i vårbyg med udlæg af engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel.

"Det er velkendt at græsukrudt kan være som sytråde og opretstående, hvilket gør det svært at afsætte sprøjtevæsken. For at sikre den bedste effekt af ukrudtmidlerne anvendes en god sprøjteteknik (lav bomhøjde, gerne vinklede dyser, 7-8 km/t), så sprøjtedråberne bliver afsat på ukrudtet", anbefaler Klaus.
Med ønske om en god vækstsæson og bedste start for vårbyggen.

 

 

Pixxaro® Corteva

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG