onsdag, 13. marts 2024

Tidlig ukrudtsbekæmpelse i vintersæd og fokus på rapsen

Det begynder så småt at ligne forår – også på markerne, hvor vandet er ved at dræne væk. Mange planteavlere har fået gødet vintersædsmarkerne, og det næste, som bør være i fokus, er tidlig græsukrudtsbekæmpelse i vintersæd og lys bladplet, bladribbesnudebillen og vækstregulering i vinterrapsen. Læs med her, hvor vi giver vores bud fokusområderne.
Team Bayer er ude og se ukrudtsforsøg

 

Vintersæd: ukrudtsbekæmpelse

 

Rettidig græsukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Der kan være op til 20 % effekt-forskel på, om man rammer timing af græsukrudtsbekæmpelsen korrekt her i foråret. Det så vi i vores rajgræsforsøg i 2023. Derfor er det meget vigtig at finde den rigtige sprøjtedag for bekæmpelse af rajgræsser, agerrævehale og væselhale her i det tidlige forår. Husk altid at behandle på tørre planter for at få optimal effekt. Tit og ofte er bladene våde om morgen, og dermed er risikoen for dårlig afsætning stor på grund af afløb. 

Et godt hjælpeværktøj til at finde de gode sprøjtedage er “Cossack Vejret”, som giver et godt praj om vejr og timing. Der skal selvfølgelig tjekkes for fremspiring af græsukrudt i markerne, men det er typisk fremme nu.

Netop i disse dage, ser det ud til, at der bliver gode til optimale betingelser for bekæmpelse med Cossack og Atlantis. Tjek dit lokale Cossack Vejr her: Cossack Vejret

Prioriter først de vintersædmarker, som er ubehandlet fra efteråret. I flere ubehandlede marker ses stort græsukrudt samt tokimbladet ukrudt. Cossack OD bekæmper over en bred kam det meste to-kimbladet ukrudt. Tilsæt dog 0,05 l/ha DFF til nedenstående løsninger, hvis der findes agerstedermoder og/eller ærenpris i marken. 

Stor væselhale i bunden af en hvedemarkUbehandlet væselhale fra efteråret (Foto: 12. marts 2024)

 

Hånd, der holder en agerrævehaleUbehandlet agerrævehale fra efteråret (Foto: 12. marts 2024)

 

Vores anbefaling er:

Vinterhvede og triticale:

  • mod rajgræsser anvendes 0,6-0,93 l/ha Cossack + 0,5 l/ha Olie 
  • mod agerrævehale og væselhale anvendes 0,7-0,9 l/ha Cossack eller Atlantis + 0,5 l/ha Olie

I vinterhvede kan tilsættes 5-10 kg N i flydende gødning for at øge effekten på agerrævehale, ital. rajgræs og væselhale. Dog kun i marker, hvor vinterhveden er i god kondition. 

Det anbefales IKKE at anvende flydende gødning i stressede vinterhvedemarker, da det kan øge risikoen for negativ afgrødepåvirkning. 

 

Vinterrug:

  • mod rajgræsser anvendes max 0,6 l/ha Cossack + 0,5 l/ha Olie
  • mod agerrævehale, væselhale anvendes max 0,45 l/ha Atlantis eller max 0,6 l/ha Cossack + 0,5 l/ha Olie

 

Vinterbyg:

Her findes kun anvendelse af Hussar Plus. I vinterbyg skal græsukrudt bekæmpes fra efteråret, da effekten på græsser i foråret er begrænset. Vores anbefaling er 0,05 l/ha Hussar Plus + 0,5 l/ha Olie her tidligt forår. 

 

Vinterraps: lys bladplet, vækstregulering og bladribbesnudebillen

 

Hold vinterrapsen sund fra vækststart

Fugtige og lune forhold gennem vinter og tidligt forår fremmer angreb af lys bladplet. Vær derfor opmærksom på lys bladplet i vinterrapsen her fra det tidlige forår, når væksten starter. 

Vi har fundet lys bladplet på forskellige lokaliteter rundt om i landet, dog ikke så skadetærsklen på 20 % angrebne planter er overskedet. Men i forsøg er det dog svampebekæmpelse af de tidlige angreb, som har betalt bedst tilbage, og ved for sen bekæmpelse er det vanskeligt at slå lys bladplet ned. 

Ved at indsamle blade og ligge dem i en plastikpose ved stuetemperatur et par dage, kan man undersøge om ens raps har lys bladplet. Hvis der er angreb, ses hvide sporehobe ”totter” på bladene. Udtag ikke de ældste eller yngste blade for test.

Kun svampemidlerne Folicur Xpert og Prosaro er godkendt til anvendelse her tidligt fra vækststart i stadie 30. I forsøg har det givet op til 3,0 hkg/ha netto for bekæmpelse, når der har været angreb af lys bladplet. 

Rapsblad med lys bladplet symptomerSymptomer på lys bladplet (Foto: uge 10, 2024) 

 

Anbefaling mod lys bladplet:

0,4 l/ha Folicur Xpert eller 0,5 l/ha Prosaro ved angreb af min. 20 % angrebne planter. 

 

Skal rapsens vækstregules i foråret?

Vækstregulering i strækningsfasen i foråret er primært rettet mod at undgå lejesæd og knækkede stængler i juni måned. Tidlig lejesæd koster udbytte og ikke mindst høstbesvær. Alle har sikkert prøvet at høste vinterraps, der er gået i leje, og det tager enormt meget tid og kapacitet – og det er bare træls. Så se vækstregulering i vinterraps som en sikring af høsten, ligesom det er i kornet.

Caryx® kan tilsættes både Folicur Xpert og Prosaro, og vi anbefaler at tilsætte 0,3-0,5 l/ha. Et tip, hvis du vækstregulerer, er at bruge 0,3 eller 0,4 dyser i sprøjtesporet. Så får du lettere ved at svampesprøjte i stadie 65, da rapsen i sprøjtesporet så vil være cirka 20-30 cm kortere.

 

Bladribbesnudebiller og bekæmpelse i vinterraps

De seneste år har der været fokus på bladribbesnudebiller, som skal bekæmpes i det tidlige forår. Ofte falder det sammen med bekæmpelse af lys bladplet og evt. vækstregulering. Det er meget svært for rapsavlerne at vurdere angreb i marken uden fangbakker.

Forsøg i 2023 har vist, at der kan være 300-500 kg frø pr. ha i bruttomerudbytte og ved kraftige angreb og op til 400 kg frø pr. ha i nettomerudbytte. SEGES har i samarbejde med konsulenterne 30 marker, hvori der laves observationer fra 12. marts.

Anbefaling: 0,15 l/ha Kaiso Sorbie som er godkendt mod bladribbesnudebillen max. 1 gang pr. sæson.

Kaiso Sorbie® kan blandes med både svampe- og vækstreguleringsmidler. 

Rapsstængler, der er angrebet af bladribbesnudebillenStængler angrebet af bladribbesnudebillen

Bladribbesnuddebille på rapsstængelBladribbesnudebillen

 

Movento

 

Insektmidlet Movento SC 100 udfases i EU

Insektmidlet Movento SC 100, som indeholder aktivstoffet spirotetramat, udfases i EU, da Bayer ikke forventer, at de nye krav for gen-registering af aktivstoffet i EU kan opfyldes.

Movento er brugt i særlig special kulturer og har en del minor use godkendelser. Sidste anvendelse og opbevaring for planteavlere bliver 30. oktober 2025.
Forventer du at anvende Movento i dine afgrøder i 2024 og indtil sidste anvendelse 30. oktober 2025, så kontakt din leverandør her i marts måned for bestilling.

 

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Tjek dit Cossack-Vejr

Er det tid til at bekæmpe problemgræsser? Tjek dit lokale Cossack-Vejr, og se hvornår betingelserne er gode for den mest effektive ukrudtsbekæmpelse med Cossack OD.

Cossack onepager
Læs mere om Cossack

Få mere information om Cossack og vores anbefalinger til dosis og anvendelse.

Billede af en mark, hvor der er lagt et Facebook logo indover
Find os på Facebook

Følg med på vores Facebook, hvor vi nye og spændende opslag fra marken.

Hvedemark, hvor der er lagt et YouTube logo indover
Følg os på YouTube

Følg med på YouTube og se vores aktuelle videoer fra med anbefalinger.