Græs TV

Her kan du finde aktuelle videoer fra marken, hvor vores dygtige konsulenter guider dig, i hvordan du håndterer de vanskellige græsser. Følg os også på Youtube.

Bekæmpelse af enårig rapgræs

 

Enårig rapgræs er en af de mest dominerende græsukrudtsarter. Græsarten er ekstrem reproduktiv og kan opformere sig ganske gevaldigt. En tæt bestand af enårig rapgræs kan forvolde store udbyttetab, og derfor skal den bekæmpes. 

 

Bekæmpelse af væselhale


Væselhale er på få år blevet et voldsomt problem rundt om i de danske marker, og det nye dominerende græsukrudt kan ikke alene bekæmpes med kemi. For at slippe af med væselhale er du nødt til at lægge en målrettet ukrudtsstrategi bestående af flere tiltag.

 

Bekæmpelse af italiensk rajgræs


Rajgræs er et stigende problem, og det er kun få, der kan sige sig fri for denne ukrudtsart. Bekæmpes rajgræsset ikke tilstrækkeligt effektivt, er det et dyrt bekendtskab i alle afgrøder, da det giver afgrøderne kamp til stregen om lys, plads, næringsstoffer og ikke mindst vand. Forhold som sædskifte med en stor andel af vintersæd, tidlig såning og øget udbredelse af pløjefri dyrkning er alt sammen med til at gøre rajgræs til et stigende problem. For at bestanden ikke øges på længere sigt, er der derfor stort fokus på at holde den nede på et absolut minimum.

 

Bekæmpelse af agerrævehale

 

Der er få ukrudtsarter, der er lige så grådige som agerrævehale. Derfor kræver agerrævehale et helt ekstraordinært fokus og effekt blot for at holde ukrudtstrykket stabilt.

 

Ukrudtsplante i mark
Hvilke problemgræsser har du i dit område?

Hjælp os med at kortlægge, hvilke problemgræsser der er flest af, og hvor de er mest udbredt. Jo flere der svarer, des bedre kan vi kortlægge, hvilke arter vi skal sætte ind overfor.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.